Kādus ieguvumus nodrošina projektu riska vadība?

«Risks projektu vadībā nozīmē neskaidrību, kas projekta mērķus var ietekmēt negatīvi vai pozitīvi. Neskaidrība var būt nākotnes notikums, kas var vai nevar notikt. Projektu risku vadības mērķi ir paaugstināt varbūtību un ietekmi iespējām un samazināt varbūtību un ietekmi notikumiem, kas negatīvi ietekmē projekta mērķus. Projektā parasti tiek apzināti notikumi, kas var ietekmēt tā izmaksas un īstenošanas termiņu,» projektu risku nozīmes izpratni uzsver risku pārvaldības ekspertes – Anita Hāznere un Anda Krauze.

Tāpat arī risku pārvaldības ekspertes, ievijot piemēru aprakstus, skaidro, piemēram:

 • Kāda ir projekta riska būtība? Un kas var ietekmēt projekta risku?
 • Kā iespējams savlaikus samazināt projekta draudu ietekmi un izmantot radušās iespējas?
 • Kas ir projektu risku vadība?
 • Kādus ieguvumus nodrošina projektu risku vadība?
 • Kādi ir projektu risku vadības procesi?
 • Kādas ir sekas un kā rīkoties, ja organizācijas vadītāji nevēlas iesaistīties projektā?
 • Vai visiem projektiem ir nepieciešams rakstisks risku vadības ieviešanas plāns? Kas to nosaka?
 • Kad var veikt risku novērtējumu?
 • Kādēļ ir nepieciešams risku reģistrs? Kā tas palīdz?
 • Kā izmantot Monte Carlo simulāciju?
 • Risku pārskatīšana, audits, darba izpildes mērīšana, rezervju analīze, statusa sanāksmes – kā izmantot šos instrumentus, un kāds ir to izmantošanas rezultāts?
 • Kā veikt reaģēšanai uz risku aprakstu?
 • Kāpēc pirms daudziem gadiem piecieta, ja projekta vadītājs ir slikts komunikators? Kā ir mūsdienās?
 • Kādus apdraudējumus var radīt slikta komunikācija?
 • Ko apliecina pieredze par lēmumiem, kas pieņemti, iesaistot ieinteresētās puses?

Ar projektu riska aspektiem var iepazīties jaunajā 5. nodaļā «Projektu riski»:

 • 5.1. «Projektu risku vadības būtība»;
 • 5.2. «Projektu risku vadības procesi»:
  • 5.2.1. «Risku vadības plānošana»;
  • 5.2.2. «Risku identificēšana»;
  • 5.2.3. «Risku novērtēšana»;
  • 5.2.4. «Reaģēšana uz risku un risku vadības plāna ieviešana»;
  • 5.2.5. «Risku uzraudzība»;
 • 5.3. «Komunikācija un atbildība».