Kādi ir piegādātāja riska apdrošināšanas aspekti?

Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar starptautisku apdrošināšanas brokeru kompāniju MARSH SIA, skaidrojot piegādātāja riska apdrošināšanas aspektus. Autors vērš uzmanību, ka drauds uzņēmumam ir neizpildītas saistības.

Iepazīstoties ar jauno tēmu 6.2. «Piegādātāja riska apdrošināšanas aspekti», uzzināsiet šādus būtiskus aspektus:

 • piegādātāja riska vai avansa maksājumu apdrošināšana;
 • īpašuma tiesību saglabāšana uz precēm apdrošināšanā:
  • Kas ir īpašuma tiesību saglabāšana?
  • Kāds ir īpašuma tiesību saglabāšanas nosacījumu mērķis?
  • Kas jāievēro, iekļaujot līguma īpašuma tiesību saglabāšanu?
  • Kādi ir līguma nosacījumi pircējam?
 • apdrošināšanas segumā retāk izmantotie termini.

MARSH SIA ir kompānija, kas palīdz klientiem gūt sekmes, definējot, izstrādājot un sniedzot inovatīvus, nozarei pielāgotus risinājumus efektīvai risku pārvaldībai. MARSH ir viena no pasaulē lielākajām apdrošināšanas un konsultāciju brokeru kompānijām un Latvijas tirgū sniedz neatsveramu pasaules līmeņa pieredzi un zināšanas sadarbībai ar saviem klientiem.