Kādas sekas ir iespējamas, ja VID nodokļu audita laikā sadarbojas neprecīzi?

Nodokļu maksātāja nepareizas vēsturiskās informācijas dzēšana, nodokļu parādu dzēšanas jaunumi, risinājums par ilgi diskutēto saistībā ar nepamatoti iekasētajām vai paredzētajos termiņos neatmaksātajām summām – šie ir pēdējā laikā aktuālie jautājumi, uz kuriem atbildes meklējiet jaunākajos rokasgrāmatas papildinājumos.

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 21. aprīlim (grozījums 11. pantā «Valsts nodevu objekti»).

Rokasgrāmata papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

  • 18. panta «Nodokļu administrācijas pienākumi» pirmās daļas 8. punkts – pēdējā laikā aktuāls jautājums par nepareizas vēsturiskās informācijas dzēšanu. Situācija skaidrota ar AT 23.12.2015. spriedumu, kurā atzīst nodokļu maksātāja tiesības prasīt dzēst arī vēsturisko informāciju;
  • 22.2 pants «Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam» – vērtēts kredītiestādes pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem, izsakot prognozes par nākotni, kad lielo informācijas apjomu būs sarežģīti apstrādāt un izanalizēt, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma bāzes, jo minētajam likumam ir citas pamatnostādnes;
  • 25. pants «Nodokļu parādu dzēšana» – izskaidrojums par nodokļu parādu dzēšanu un aktuāls AT Senāta spriedums, lai nedzēšot nodokļu parādu nodokļu maksātāja tiesības tiktu nepamatoti ierobežotas VID kļūdas dēļ;
  • 28. pants «Nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana» – komentēts aktuāls AT Senāta spriedums, kas beidzot sakārto jautājumus par ilgi diskutēto. VID ir noteikts pienākums par nepamatoti iekasētajām vai paredzētajos termiņos neatmaksātajām summām papildus nodokļu maksātājam maksāt kompensāciju par naudas vērtības kritumu;
  • 38. pants «Pierādījumu nodrošināšana»par nodokļu maksātāja pienākumu sadarboties ar VID nodokļu audita laikā un sagaidāmās sekas. Ļoti aktuāls jautājums nodokļu auditos – jo var sadarboties neprecīzi un sekas ir iespējamas vēl sliktākas, kā nesadarbojoties.