Kādas ir sastopamākās kļūdas, ko pieļauj darba devēji, nosakot atvaļinājuma piešķiršanas vispārējo kārtību?

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar autori Karīnu Plato, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • 8. pants  «Tiesības apvienoties organizācijās» – Kāda ir darbinieku pārstāvju funkcija?
 • 10. pants «Darbinieku pārstāvība» – Arodbiedrība kā darbnieku pārstāvība?
 • 11. pants «Darbinieku pārstāvju tiesības un pienākumi» – Informēšanas definīcijas šķietamā saprotamība – kādi rodas jautājumi, skatot no praktiskā piemērošanas viedokļa?
 • 15. pants «Termiņu noteikšana» – Kādas ir termiņa noteikšanas atšķirības darba attiecībās?
 • 16. pants «Termiņu aprēķināšana» – Kā aprēķināms termiņš gadījumos, kad tas noteikts kā gads vai gadi – pēdējā gada attiecīgajā mēnesī vai datumā? Kad beidzas darba līgums uz vienu mēnesi, ja tas sākas (ir noslēgts) 31. datumā?! Kāda nozīme darbnieka nodarbināšanas nosacījumiem? Kā rīkoties, lai, norādot konkrētu termiņa datumu, nerastos pārpratums? Kas jāņem vērā, ja termiņš noteikts kādas darbības izpildīšanai līdz pulksten 24?!
 • 18. pants «Darba koplīguma puses» – Kāds ir pamats, kad darba devējiem ģenerālvienošanās kļūst saistoša?
 • 53. pants «Izpildījuma vieta» – Kāpēc komandējuma vai darba brauciena laikā nevar veikt grozījumus darba līgumā?
 • 54. pants «Darba kārtība» – Kādas ir sastopamākās kļūdas, ko pieļauj darba devēji, nosakot atvaļinājuma piešķiršanas vispārējo kārtību? Kas būtu jānosaka darba kārtības noteikumos par katru likumā paredzēto atvaļinājuma veidu –
  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums;
  • papildatvaļinājums;
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
  • atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas;
  • atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;
  • bērna kopšanas atvaļinājums un mācību atvaļinājums?
 • 58. pants «Atstādināšana no darba» – Kāds ir izņēmums normā, kad darba devējam aizliegts atstādināt darbinieku ilgāk par trim mēnešiem? Kas darba devējam būs jāpierāda strīdus situācijās?
 • 100. pants «Darbinieka uzteikums» – Kāda ir jaunākā tiesu prakse?

Aktuāli – rokasgrāmatā ir iekļauti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Līdz ar to rokasgrāmatā ir:

 • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
 • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.