Kādas ir fizikālo faktoru novēršanas iespējas?

Aigars Bičeks, SIA "Leilands un Putnis", projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists, aktualizējis fizikālo faktoru novēršanas iespējas, sniedzot atbildi uz jautājumu, kuri ir galvenie preventīvie pasākumi šādu risku novēršanai:

 • nelabvēlīga mikroklimata risku novēršanai;
 • paaugstināta trokšņa risku novēršanai;
 • ultraskaņas risku novēršanai;
 • paaugstinātas vibrācijas risku novēršanai;
 • slikta apgaismojuma risku novēršanai;
 • UV starojuma risku novēršanai;
 • IS starojuma risku novēršanai;
 • lāzera starojuma risku novēršanai;
 • elektromagnētiskā lauka risku novēršanai;
 • JS risku novēršanai;
 • paaugstināta spiediena risku novēršanai;
 • pazemināta spiediena risku novēršanai;
 • elektriskās strāvas iedarbības risku novēršanai;
 • ugunsdrošības risku novēršanai.
   

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

 

 


"Darba aizsardzības rokasgrāmatas" abonentiem