Kāda ir Vācijas, Grieķijas, Polijas un Serbijas pieredze PPP jomā?!

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

 • grozījumiem Publisko iepirkumu likumā 2015. gadā;
 • papildinātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem publisko iepirkumu procedūrās;
 • jaunākajiem un ievērojamākajiem PPP projektiem Vācijā un Grieķijā;
 • PPP regulējumu un pieredzi Polijā un Serbijā.

Ar jaunāko papildinājumu informāciju var iepazīties šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 4.1.10. «Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2015. gadā»;
 • 4.2.5. «Izslēgšanas noteikumi publisko iepirkumu procedūrās»;
 • 8.4. «Vācija»;
 • 8.6. «Itālija»;
 • 8.13. «Grieķija»;
 • 8.15. «Polija»;
 • 8.16. «Serbija».

Piemēram, «2015. gadā Vācijā ir uzsākts ievērojams PPP projekts, kurā paredzēts atjaunot un izveidot jaunas 49 University Clinic of Schleswig-Holstein (UKSH) slimnīcas klīnikas Ķelnē un Lībekā. UKSH ir viena no lielākajām universitātes slimnīcām Vācijā, kura var nodarbināt 12 440 darbinieku un gada laikā apkalpot 400 000 pacientu. Paredzētais ieguldījums sasniedz 700 miljonus eiro. Lielākā daļa UKSH klīniku ir būvētas aptuveni pirms 100 gadiem. Centrālā klīnika Lībekā ir celta 1980. gadā, un kopš tā laika tajā nav veikti būtiski atjaunojumi, tādējādi tā ir novecojusi gan medicīnas aprīkojuma, gan ekonomiskā ziņā.»