Kāda ir brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanās ar 2017. gada 1. janvāri?

Minimālā sociālā nodrošinājuma neieviešanas sekas – būtiskākais jautājums, ko autors SIA LAW & FINANCE ONLINE iekļāvis jaunākajos papildinājumos.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» jaunākajiem grozījumiem (pieņemti pagājušā gada 20. decembrī, stājās spēkā ar 2017. gadu). Tāpat komentāru sagatavošanā ir izmantoti arī citi normatīvie akti, to skaitā Ministru kabineta noteikumi par atsevišķu ienākumu veidu aplikšanu ar nodokli, deklarāciju un veidlapu aizpildīšanas kārtību, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli un uzziņas.

Cita starpā rokasgrāmata papildināta ar šādiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» būtiskākajiem grozījumu komentāriem:

  • 5. pants «Sociāli apdrošināmās personas» – Kāpēc izslēgtas iepriekš noteiktās mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbinieku tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai? Kā šobrīd var rīkoties mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks?
  • 13. pants «Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija» – Kāda ir brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanās ar 2017. gada 1. janvāri?