Kad pārdošanā sākt runāt par lietu?

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos aktualizēta informācija par būtiskām pārdošanas niansēm, radot iespēju uzzināt atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

  • Kādu līmeņu mērķi ir mērķtiecīgai pārdošanai?
  • Kāds ir šo līmeņu princips?
  • Kādi varētu būt neformālas sarunas uzsākšanas piemēri?
  • Kāpēc pārdošanā, tiekoties ar klientu, nav ieteicams uzreiz sākt runāt par lietu?
  • Par kādām tēmām nevajadzētu uzsākt neformālo sarunu, lai, kā saka, «neiebrauktu auzās»?
  • Kādas prasības saistībā ar pārdošanas personāla atlases procesu nosaka Darba likums?
  • Ko un kāpēc atbilstoši Darba likumam aizliegts norādīt sludinājumā par pārdevēja vakanci?
  • Kādi vēl ir mobinga cēloņi darbavietā?