Kā projekta ilgtspējība tiek īstenota praksē? Ko būtiski ņemt vērā par projekta komunikācijas vadības procesiem?

Ilgtspēja ir viena no nozīmīgākajām mūsu laika problēmām. Uzņēmumi integrē ilgtspējības idejas savā mārketingā, korporatīvajā komunikācijā, gada pārskatos un darbībās. Kā ilgtspējība tiek īstenota praksē? Kādi ir projekta ilgtspējas veidi? Kādi ir ilgtspējīgas attīstības principi, ko svarīgi izmantot projektu vadības procesā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniedz Ingūna Lazdiņa-Ķuze, projektu vadības speciāliste valsts pārvaldē, tostarp norādot, ka, piemēram, viens no TOP trendiem ir paātrināta pāreja no “Waterfall” uz "Agile Project Management" lielās organizācijās, jo tās saprot, ka vienīgais veids, kā gūt labumu arvien dinamiskākā un sarežģītākā vidē, ir mācīties un ātri pielāgoties.

Savukārt Solvita Bērziša, Dr.sc.ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, skaidro, ko būtiski ņemt vērā projektu komunikācijas vadības procesos. Arī šis ir aktuāls jautājums, jo jāatzīmē, ka projekta veiksme bieži vien ir atkarīga no tā, cik sekmīga komunikācija jeb saziņa ir projekta komandā un ar projekta ieinteresētajām pusēm. Tāpēc ir svarīgi uzlabot projektā ieinteresēto pušu izpratni un savstarpējo sadarbību un nodrošināt savlaicīgu, precīzu un objektīvu informācijas izplatīšanu. 

Plašāk par aktuālajām tēmām skatīt rokasgrāmatā.

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata