Kā nodrošināt dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku? Kā noslēgt trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā?

Vienošanās par naudas līdzekļu glabāšanu un dokumentu atvasinājumu izstrādāšana un noformēšana – jautājumi, ar ko autors ZAB Tamberga & Partneri papildinājis rokasgrāmatu.

Autors norāda, ka rokasgrāmatas atjauninājumos apkopoti galvenie priekšnosacījumi par dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku, tā nodrošinot uzņēmuma dokumentu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Skaidrojot vienošanos par naudas līdzekļu glabāšanu, autors vērš uzmanību: «Praksē bieži sastopamas situācijas – slēdzot konfidenciālus darījumus par nekustamā īpašuma iegādi, pircējs un pārdevējs nevēlas izmantot kredītiestādes pakalpojumus un atvērt kredītiestādē darījuma kontu, kā arī nevēlas nodot pirkuma maksu glabāšanā pie zvērināta notāra. Tādā gadījumā ir iespēja izvēlēties abām līguma pusēm zināmu, uzticamu trešo personu un nodot pirkuma maksu glabāšanā šai personai, noslēdzot trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā. Tikai jāīsteno nosacījums, ka šī trešā persona nomaksā visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas tai var tikt piemēroti par šāda pakalpojuma sniegšanu, ja par naudas līdzekļu glabāšanu ir paredzēta atlīdzība. Turklāt šai trešajai personai, kas ir pakalpojuma sniedzējs, ir jāsaņem ne tikai kredītiestādes piekrišana šāda pakalpojuma nodrošināšanai, jo kredītiestāde ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts, bet, ja tas ir nepieciešams, arī Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana veikt šādus pakalpojumus.»

Plašāka informācija rokasgrāmatas 8. nodaļā «Dažādi līgumi» un jaunajā 9. nodaļā «Ar līgumiem saistīta dokumentācija».

Līgumu rokasgrāmata

 

     Līgumu rokasgrāmata