Kā mainīt darbinieku attieksmi pret apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?

Darbinieku uzticēšanās
Arvien vairāk darba devēju izmanto interaktīvas metodes, kas emocionāli iesaista darbiniekus darba aizsardzības procesa veidošanā.
Foto: AdobeStock

Reti ar formālu instruktāžu būs pietiekami, lai darbinieku darba apstākļi būtu droši – ļoti liela nozīme darba aizsardzības nodrošināšanā ir katra nodarbinātā individuālajai attieksmei pret darba aizsardzības jautājumiem. Bieži ir gadījumi, kad darba devēji ir darījuši ļoti daudz, lai sakārtotu un uzlabotu darba apstākļus un darba vidi, tomēr nelaimes gadījumi notiek. Turklāt bieži tie notiek bezjēdzīgu iemeslu vai apstākļu sakritības dēļ, tādēļ ir ļoti svarīgi katram nodarbinātajam pašam rīkoties apdomīgi, uzturēt darba vietā kārtību un tīrību. Kā tipiskus nedrošas rīcības piemērus var minēt to, ka darbinieki strādā bez kolektīvajiem vai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, strādā uz jumta bez pretkritiena aizsargsistēmām, strādā uz sastatnēm, kurām nav uzliktas aizsargmargas, utt.). Turklāt bieži aizsardzības līdzekļi ir nodrošināti – tie stāv konteineros, bet darbinieki tos nelieto.

Līdz ar to arvien vairāk darba devēju izmanto interaktīvas metodes, kas emocionāli iesaista darbiniekus, piemēram:

 • informatīvas kampaņas, kurās savā pieredzē dalās nelaimes gadījumos darba vietā cietušie, viņu radinieki, sabiedrībā populāri cilvēki, kas aicina aizdomāties par darba aizsardzības jautājumiem;
 • spēļu izveide uz dažādu populāru galda spēļu pamata – piemēram, Bingo, Alias, Cirks utt.;
 • drošas uzvedības apmācība (apmācību vēstījumi ir saistīti ar drošu uzvedību 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā – gan ikdienā, gan darbā);
 • darbinieku bērnu plakātu konkurss ar vēstījumu "Tēti, mamma, mēs Tevi gaidām mājās";
 • svētku svinēšana, sasniedzot noteiktu ar darba aizsardzību saistītu mērķi – piemēram, noteiktu dienu skaitu bez nelaimes gadījumiem;
 • drošības dienu organizēšana (piemēram, sacensības starp komandām, līdzīgi kā sporta spēles, tikai uzdevumi tiek doti par drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi), u.c.

Kādas ir biežākās sastopamās problēmas saistībā ar apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?

Visbiežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar darbinieku apmācību un instruktāžām:

 • uzņēmumā vispār netiek veiktas un reģistrētas darbinieku apmācības un instruktāžas;
 • uzņēmumā netiek veiktas apmācības, bet tās tiek reģistrētas (tikai tiek formāli savākti darbinieku paraksti);
 • uzņēmumā nav izstrādātas darba aizsardzības instrukcijas;
 • darba aizsardzības instrukcijās ir iekļautas atsauces uz spēkā neesošiem normatīvajiem aktiem (instrukcijas ir novecojušas un nav laicīgi aktualizētas);
 • uzņēmuma vadītājs apstiprina darba aizsardzības instrukcijas, kuras neatbilst uzņēmuma specifikai (piemēram, uzņēmuma vadītājs iegādājas tipveida instrukcijas internetā un apstiprina, tās nepārlasot);
 • konkrētiem darba veidiem (profesijām) vai darbam ar konkrētu aprīkojumu iztrūkst darba aizsardzības instrukcijas (piemēram, nav pieejama instrukcija iekārtu apkopju veikšanai);
 • uzņēmuma struktūrvienībās ir pieejamas dažādas instrukciju versijas – piemēram, instrukcijas ir pārstrādātas un apstiprinātas no jauna, bet struktūrvienībās vecās, spēkā neesošās instrukciju versijas ir pieejamas, un nav īsti skaidrības, pēc kurām instrukcijām instruktāža ir veikta;
 • instruktāžu reģistrācijas žurnālā netiek veiktas precīzas atzīmes par to, pēc kurām darba aizsardzības instrukcijām darbinieks ir instruēts (piemēram, netiek norādīti instrukciju numuri);
 • instruktāžu reģistrācijas žurnālā tiek veikti labojumi ar marķieri.

Tāpat svarīgi, lai uzņēmumā būt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādi ir apmācību veidi?
 • Kas ir darba kārtības noteikumi?
 • Kas ir speciālā apmācība un kas to var veikt?
 • Kādas mācību metodes var izmantot, lai veiktu instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā?
 • Kā reģistrē instruktāžas darba aizsardzībā?

 

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata