Kā atrast moderno darbaspēku?

Anita Gaile, pārmaiņu arhitekte, SIA INTÚ, sniedz ieskatu karjeras vadībā:

 • Kā risināt trūkstošā darbaspēka problēmu?
 • Apmācīt esošos darbiniekus vai pieņemt jaunus?
 • Darbinieka dzīves cikls uzņēmumā? Vai mums var palīdzēt mūsu alumni?
 • Kādu darba laika organizāciju izvēlēties, lai darbinieks varētu apmierināt savas vajadzības un darbs būtu padarīts?
 • Pastāvīgs darbinieks vai līgumstrādnieks?

Detalizētāk var iepazīties 6.11. «Modernā darbaspēka plānošana»:

 • 6.11.1. «Darbaspēka plānošanas nepieciešamība mūsdienās»;
 • 6.11.2. «Biznesa struktūru veidošana»;
 • 6.11.3. «Darbinieku profesionālais dzīves cikls uzņēmumā»;
 • 6.11.4. «Darbaspēka plānošanas process»;
 • 6.11.5. «Darbaspēka optimizācijas iespējas».

Tātad, domājot par rītdien nepieciešamo darbaspēku, autore Anita Gaile norāda, ka jāapsver:

 • Esošā darba saturs un organizācija – vai visu, ko mēs darām šodien, ir jāturpina darīt? Kā mēs to pašu varam izdarīt citādāk? Kā mums var palīdzēt tehnoloģijas? Kāds darba saturs būs rītdien?
 • Esošās darbinieku profesionālās un personiskās kompetences – kādas tās ir? Ko mūsu darbinieki zina un prot? Kāda ir viņu attieksme pret darbu? Kā veidojas darbinieku motivācija?
 • Rītdienas darbinieku profesionālās un personiskās kompetences – kādas prasmes, iemaņas un attieksme būs nepieciešama rīt? Kā palīdzēt mūsu darbiniekiem tās apgūt? Kā no ārpuses piesaistīt darbiniekus, kam jau piemīt mums nepieciešamais? Kā veidot efektīvu sadarbību starp cilvēkiem ar dažādām prasmēm un attieksmi?