Jaunums rokasgrāmatā - līgumi par komercaģenta pakalpojumiem

Publicēti jauni līgumu paraugi, ko izstrādājis rokasgrāmatas autors advokātu birojs "Tamberga un Partneri", papildinot rokasgrāmatu ar šādiem līgumiem, ja:

  • komercaģents ir juridiska persona, un līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
  • komercaģents ir fiziska persona (individuālais komersants), un līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Advokātu biroja "Tamberga un Partneri" juristi skaidro, ka šie līgumi slēdzami starp komersantu un komercaģentu, kuru noslēgšanā un izpildē jāvadās no Komerclikumā ietvertajiem speciālajiem noteikumiem. Turklāt, kā tas arī tiek norādīts līgumu komentārā, slēdzot līgumus par komercaģenta pakalpojumiem, līguma pusēm (komercaģentam un principālam) ir svarīgi ievērot Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktos nosacījumus un līguma pusēm paredzēto tiesību un pienākumu regulējumu, jo visas vienošanās un noteikumi, kas regulē komercaģenta un principāla attiecības un kas ir pretrunā ar Latvijas Komerclikuma noteikumiem un skar pušu tiesības, nav spēkā.

"Lai sekmīgi veicinātu biznesa attīstību un klientu piesaisti un sasniegtu plānotos rezultātus, nereti ar uzņēmuma darbiniekiem ir par maz. Dažkārt uzņēmumi darbinieku trūkuma vai kādu citu apsvērumu dēļ izmanto dažādus ārpakalpojumus, ko tiem sniedz personas, kas nav darba attiecībās ar uzņēmumu. Pie šādiem ārpakalpojumiem ir minami starpniecības pakalpojumi, kad komercaģents, ievērojot uzņēmuma (principāla) intereses, gādā par darījumu noslēgšanu uzņēmuma vārdā un labā vai arī sagatavo darījumu noslēgšanu uzņēmuma interesēs, tostarp veicot uzņēmuma preces vai pakalpojuma reklamēšanu un prezentāciju," jauno līgumu paraugu aktualitāti raksturo autors.

Sagatavotie līguma paraugi ir piemēroti starpniecības pakalpojumiem par preču reklamēšanu, prezentēšanu un pārdošanu trešajām personām.

Līgumu rokasgrāmata

 


  Līgumu rokasgrāmata