Jaunums rokasgrāmatā: Eiropā plānotie PPP projekti pētījumu jomā

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

 • kopsabiedrības izveidošanas mērķiem;
 • jauno Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, ar kuru stājies spēkā regulējums, ka kopsabiedrība var tikt izveidota trīs veidos, proti,
  • palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu,
  • reorganizējot kapitālsabiedrību vai
  • nododot publiskas personas kapitāla daļas bez atlīdzības citai publiskai personai;

Jāatzīmē, ka likumā «Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām», kurš bija spēkā līdz jaunā likuma ieviešanai, bija paredzēts, ka kopsabiedrība var tikt izveidota tikai vienā veidā.

Līdz ar to rokasgrāmatā veikta papildināšana un aktualizācija šādās nodaļās un apakšnodaļās:

 • 1.3. «Publisko un privāto partnerību reglamentējošie dokumenti»;
 • 5.3. «Institucionālās publiskās un privātās partnerības regulējums Latvijā»;
 • 6.2. «Risku analīze publiskajā un privātajā partnerībā».

Tāpat arī pievienota jauna apakšnodaļa – 8.1. «Eiropā plānotie PPP projekti pētījumu jomā».