Jaunums projektu vadībā pasaulē. Kas ir spēliskošana (gamification)? Kā spēliskošanas idejas izmantot projektā un projekta produkta reklamēšanā?

Spēliskošana – jauna parādība ne tikai Latvijā, bet pat visā pasaulē! Par aktuālajām tendencēm lasiet «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos!

Irīna Hubašvili, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studente, jaunāko tendenču izpētes rakstā sniedz detalizētas atbildes uz šādiem jautājumiem (plašāk 3.3. nodaļas «Resursi» 3.3.3. pielikumā «Spēliskošana»):

  • Kas ir spēliskošana (gamification)?
  • Kā ar spēliskošanu panākt, lai brīvprātīgi darītu to, ko mums vajag?
  • Kā spēliskošanas idejas izmantot projektā un projekta produkta reklamēšanā?
  • Kādas ir metodes spēliskošanā, un kā tās izmanto?

Ņemiet vērā, ka, izmantojot spēliskošanu, uzņēmums gūst iespēju ar ļoti lielu varbūtību prognozēt partneru un konkurentu tālākos soļus.

Savukārt Solvita Bērziša, Dr.sc.ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, norāda, ka veiksmīga projekta īstenošanai ir nepieciešama projekta komanda, kurai nepārtraukti jāattīsta gan projekta vadības, gan projekta specifiskās kompetences, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem (plašāk 2.8. «Projekta personāla kompetences»):

  • Kādas kompetences tiek sagaidītas no projektu vadītāja?
  • Kādas kompetences jāattīsta?
  • Kāds ir projektu vadības sertifikācijas organizāciju skatījums uz kompetencēm, un kādas kompetences tiek sagaidītas no sertificēta projektu vadītāja?