Jaunumi būvkomersantu klasifikācijā. Būvdarbu līguma paraugs

Jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi papildinājuši rokasgrāmatu ar:

 • būvkomersanta klasifikāciju – jaunā Būvniecības likuma vienu no jauninājumiem;
 • Būvdarbu līguma paraugu – atbilst jaunā Būvniecības likuma normām.

Plašāk skatiet jaunajās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 9.7. «Būvkomersantu klasifikācija»
  • Pēc kādiem kritērijiem tiks veikta būvkomersantu klasifikācija?
  • Kāds ir būvkomersantu klasifikācijas mērķis?
  • Kādi būs ieguvumi no būvkomersantu klasifikācijas ieviešanas?
 • 11.3. «Būvdarbu līgums» ar šādiem pielikumiem:
  • objekta būvlaukuma pieņemšanas–nodošanas akta veidlapa uz 2 lapām;
  • formas Nr.2 veidlapa uz 1 lapas;
  • defektu akta veidlapa uz 1 lapas;
  • galīgā darbu pieņemšanasnodošanas akta veidlapa uz 2 lapām;
  • neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantijas avansa maksājuma atmaksai paraugnoteikumi uz 1 lapas;
  • neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantijas laika bankas garantijas paraugnoteikumi uz 2 lapām.