Jauns nodokļu laikmets: komentāri par jaunākajiem grozījumiem

«Ar jaunajiem papildinājumiem esam sākuši ievirzi jaunā laikmetā,» tā apjomīgos papildinājumus piesaka rokasgrāmatas autors SIA LAW & FINANCE ONLINE.

Jaunākie komentāri izstrādāti atbilstoši likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti šī gada 27. jūlijā).

Autori vērš uzmanību šādiem būtiskākajiem jautājumiem, par ko snieguši komentārus:

 • pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir ieviesta iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāte – no 2018. gada 1. janvāra būs trīs likmes: 20%, 23% un ienākumu daļai virs 55 tūkstošiem eiro 31,4%;
 • palielināts nodoklis ienākumam no kapitāla – no 10% un 15% uz 20. Toties nebūs papildu nodokļa no dividendēm;
 • maksimālais neapliekamais minimums zemām algām katru gadu pieaugs un 2020. gadā sasniegs 250 eiro mēnesī.

Plašāk skatieties apjomīgajos papildinājumos, tostarp, piemēram, šādus likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pantu komentārus:

 • 1. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»;
 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi»;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
 • 11. pants «No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana»;
 • 11.5 pants «Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai»;
 • 11.10 pants «Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem»;
 • 15.pants «Nodokļa likmes»;
 • 16.1 pants «Ienākuma gūšanas diena»;
 • 17. pants «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām».

Iiedzivotaju Ienakuma Nodokla komemntari

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri