Jauni noteikumi meža inventarizācijā

Nepalaidiet garām jaunākās izmaiņas meža nozares tiesiskajā regulējumā! Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs TARK GRUNTE SUTKIENE šī gada trešajos papildinājumos ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā.

Periods, kas aptverts trešajos papildinājumos, meža nozares regulējumā ir pagājis meža inventarizācijas zīmē. Ministru kabineta noteikumos, kas līdz šim regulēja meža inventarizāciju, nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniedza pusi no noteikumiem, tāpēc abos tika izstrādāti un pieņemti pavisam jauni Ministru kabineta noteikumi. Proti, 2016. gada 21. jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 «Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi» un Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība». Tā kā meža inventarizācijas veikšana katram meža īpašniekam ir ar likumu uzlikts obligāts pienākums, meža īpašniekiem ir būtiski iepazīties ar jaunajiem noteikumiem. Šajos noteikumos cita starpā:

  • izdarīti grozījumi saistībā ar mežaudzi raksturojošo parametru noteikšanu, meža inventarizācijas datu izvērtēšanas un reģistrēšanas kārtību Meža valsts reģistrā un atkārtotas meža inventarizācijas kārtību;
  • precizēta sertificētas personas darbības uzraudzība un kārtība, kā tiek uzskaitītas un izvērtētas sūdzības un no Valsts meža dienesta saņemtie lēmumi par atteikumu reģistrēt Meža valsts reģistrā meža inventarizācijas datus. Nepieciešams noteikt kritērijus, pēc kuriem izvērtē un pieņem lēmumu attiecībā uz sertificētās personas darba kvalitāti.

Plašāk lasiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

  • 1.1. «Meža un meža zemes definīcija»;
  • 1.3. «Informācijas iegūšana par mežu un meža zemi»;
  • 2.2. «Atmežotās meža zemes datu aktualizācija»;
  • 3.1. «Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja pienākumi meža apsaimniekošanā»;
  • 3.2. «Meža īpašnieka un tiesiskā valdītāja meža apsaimniekošanas un izmantošanas tiesību ierobežojumi»;
  • 4.1. «Vispārējās prasības dabas aizsardzības mežā».