Jaunākais PPP nozarē Latvijā un Eiropā. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2016. gadā. Ķekavas apvedceļa E67/A7 praktiskā virzība. Jaunākais un ievērojamākais PPP projekts Nīderlandē

Kādi jaunumi PPP jomā Eiropā? Un kas ievērojams Latvijā? Ja publiskā iepirkuma līgumcena ir mazāka par 134 000 eiro un īstenojas divi svarīgi nosacījumi? Kādi ir īpašie noteikumi par energoefektivitāti?

Atbildes uz šiem jautājumiem par PPP nozari var atrast ZAB BDO Legal (līdz 2016. gadam – ZAB Varul) sagatavotajā abonentmateriālā. Jaunākajos papildinājumos komentāri par:

  • grozījumiem Publisko iepirkumu likumā 2016. gadā;
  • Ķekavas apvedceļa E67/A7 praktisko virzību;
  • jaunāko un ievērojamāko PPP projektu Nīderlandē.

Plašāk lasiet:

  • 4.1. «Publiskās un privātās partnerības projekta stadijas»;
  • 8.3. «Nīderlande» (8. nodaļā «Īss ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē»);
  • 9.1. «Transporta un sakaru nozare» (9. nodaļā «Publiskā un privātā partnerība dažādās tautsaimniecības jomās»).

Zvērinātu advokātu birojs BDO Legal ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas strādā kopā ar BDO – vienu no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 biroju 157 valstīs.

Zvērinātu advokātu birojs BDO Legal ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājumus klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un arī ļauj klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīgā, dinamiskā tīklā, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.

Zvērinātu advokātu biroja BDO Legal (iepriekš BDO Zelmenis un Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.