Jaunā Publisko iepirkumu likuma ieviestās būtiskākās izmaiņas

«2017. gada 1. martā stājies spēkā jaunais Publisko iepirkumu likums un 2017. gada 1. aprīlī stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Abos likumos ieviestas daudzas izmaiņas un jaunumi, tādēļ «Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos aplūkotas būtiskākās izmaiņas, kuras ievieš jaunais regulējums, piemēram, jauni izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības, jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā u.c.,» rokasgrāmatas izmaiņu sākumu skaidro autors ZAB Primus.

Plašāk uzziniet 1.1. «Publisko iepirkumu reglamentējošie Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti»:

 • 1.1.1. «Latvijas Republikas tiesību akti»;
 • 1.1.2. «ES tiesību akti»;
 • 1.1.3. «ES direktīvu ieviestās izmaiņas»;
 • 1.1.4. «Jaunā Publisko iepirkumu likuma ieviestās būtiskākās izmaiņas»:
  • pasūtītājs informēs par plānotajiem iepirkumiem;
  • jauni likuma un procedūru piemērošanas izņēmumi;
  • jaunas iepirkuma procedūras;
  • jauni iepirkuma procedūru izslēgšanas noteikumi un uzticamības atjaunošana;
  • jaunumi saistībā ar apakšuzņēmējiem;
  • kvalifikācijas prasība – saimnieciskais un finansiālais stāvoklis;
  • kvalifikācijas prasība – tehniskās un profesionālās spējas;
  • jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā;
  • izmaiņas «mazajos iepirkumos» un 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumos (sociālie un citi īpašie pakalpojumi);
  • jaunas līgumcenu robežvērtības piegādēm un pakalpojumiem;
 • 1.1.5. «Jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma ieviestās būtiskākās izmaiņas»:
  • iepirkumu plānošana;
  • jauni likuma piemērošanas izņēmumi;
  • jaunas iepirkuma procedūras;
  • jauni izslēgšanas noteikumi iepirkuma procedūrās un uzticamības atjaunošana;
  • jaunumi saistībā ar apakšuzņēmējiem;
  • kvalifikācijas prasība – saimnieciskais un finansiālais stāvoklis;
  • kvalifikācijas prasība – tehniskās un profesionālās spējas;
  • jaunumi apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšanā;
  • izmaiņas 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumos (sociālie un citi īpašie pakalpojumi).

Pārējās rokasgrāmatas nodaļas vēl ir izstrādes procesā, tāpēc plānojam, ka mēneša laikā būs papildinājumu turpinājums. Šī gada laikā tiks nodrošināta rokasgrāmatas aktuālā versija, atkal spējot nodrošināt būtisko informācijas avotu par PIL likuma izpratni.