Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas jomā

Rokasgrāmatas autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" sagatavojis papildinājumus atbilstoši pagājušā gada 27. novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", norādot, ka:

  • galvenās izmaiņas un komentāri saistīti ar pašnodarbināto fizisko personu pienākumu veikt 5% maksājumu pensiju apdrošināšanai. Komentēts, kādos gadījumos šo maksājumu veic autoratlīdzības izmaksātājs un autoram nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un kādos pati fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;
  • no 2018. gada 1. janvāra par 1% palielinātas VSAOI – gan darba ņēmējs, gan darba ņēmējs katrs maksā par 0,5% vairāk, šīs iemaksas tiek novirzītas veselības apdrošināšanai un ir paredzētas veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai. Mikrouzņēmuma darbinieki nav pakļauti veselības apdrošināšanai un var tai pievienoties brīvprātīgi.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifSkatot detalizēt, citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma pantu, piemēram:

  • 5. pants. Sociāli apdrošināmās personas – par normām, kas saistītas ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu, proti, palielinātā obligāto iemaksu likme par vienu procentpunktu, veselības apdrošināšana;
  • 6. pants. Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem – grozījumi par to, kas jāietver autoratlīdzības izmaksātāju darba devēja ziņojumā; nosacījums, ko svarīgi ņemt vērā autoratlīdzības saņēmējiem, kuri vienlaikus ir reģistrēti un sociāli apdrošināti kā darba ņēmēji un kuru sociālās iemaksas pie viena vai arī vairākiem darba devējiem mēnesī kopumā ir vismaz minimālās algas apmērā;
  • 14. pants. Obligāto iemaksu objekts –  profesionālo sportistu obligātā iemaksa;
  • 23.1 pants. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) – jauns regulējums attiecībā uz autoratlīdzības saņēmēju pensijas apdrošināšanu, kā bija līdz šim un kāda ir jaunā kārtība;
  • 23.2 pants. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem – par pensijas apdrošināšanas no ienākumiem, kas nesasniedz minimālās algas apmēru mēnesi, piemērošanu un iemaksu veikšanu.