Izmaiņas ugunsdrošības jomā

Spēkā stājušies jauni ugunsdrošības noteikumi! Svarīgi zināt gan juridiskām, gan fiziskām personām!

Šajos papildinājumos turpināts skaidrot jaunos «Ugunsdrošības noteikumus» (Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238, kas aizvieto iepriekšējos – Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumus Nr.82 «Ugunsdrošības noteikumi»), kas jau stājušies spēkā!

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, akcentējot būtiskākās izmaiņas ugunsdrošības jomā, norāda:

«Jaunie «Ugunsdrošības noteikumi» ir nedaudz mainījuši prasības attiecībā gan pret iekšējo ūdensvadu un tā pārbaudēm, gan pret ugunsdzēsības sistēmām un to pārbaudēm, gan pret ventilācijas un apkures sistēmām un to pārbaudēm. Tomēr vislielākās izmaiņas ir skārušas tieši evakuācijas jautājumus, piemēram, šobrīd ir ierobežojumi darbiniekiem objektā atbilstoši evakuācijas izeju daudzumam, tāpat ir noteikt, ka jebkurām evakuācijas durvīm ir jābūt atveramām 3 sekunžu laikā utt.»

Kādiem dokumentiem/informācijai jābūt uzņēmumā? Kādas ir ūdensapgādes, ugunsaizsardzības, apkures un ventilācijas sistēmas? Kā apkalpojamas ugunsaizsardzības sistēmas? Kad veic apkures sistēmas pārbaudes? Kad veic ventilācijas sistēmas pārbaudes?

Par to visu detalizēti «Darba aizsardzības rokasgrāmatā»! Plašāk izziniet 2. nodaļā «Ugunsdrošības sistēma»:

  • 2.5. «Ugunsdzēsības ūdensapgāde»;
  • 2.6. «Ugunsaizsardzības sistēmas»;
  • 2.7. «Apkures sistēmas»;
  • 2.8. «Ventilācijas sistēmas»;
  • 2.9. «Evakuācija»;
  • 2.10. «Ugunsbīstami darbi».