ISO 21500 standarts - tā nozīme un izmantošana Latvijā

Jaunākajos papildinājumos Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Ruņģis skaidro, kāpēc «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» pārmaiņas notiek atbilstoši ISO 21500 standartam, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc starptautiskā līmenī ir izveidots ISO 21500 standarts?
 • Kāda projektu vadības situācija ir Latvijā?
  • Vēstures pieturzīmes
  • Šī brīža situācija
  • Ko sakārtos un tomēr nesakārtos standarts?
 • Standarts un rokasgrāmata

Autors norāda, ja skatās pēc būtības – standarts ir ļoti augsta līmeņa vadlīnija, kas parāda virzienu, bet neparāda, kādā veidā detalizēti kaut ko realizējam. Standarts nepateiks priekšā, ko un kā darīt, bet gan – uz kurieni virzīties. Tas, ko darīt un kā darīt, paliek organizāciju ziņā. Plašāk skatīt 1.2. «Rokasgrāmata un ISO 21500 standarts».

Savukārt Solvita Bērziša, Dr. sc. ing., lektore Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, skaidro projektu vadīšanas procesu sistēmu:

 • Kas ir process?
 • Kā iedala projekta procesus?
 • Kādās grupās iedala projektu vadības procesus?
 • Kā procesi no procesu grupām konkurē, pārklājas un mijiedarbojas? Kāda ir projekta procesu grupu mijiedarbība?
 • Kādās tēmu grupās iedala projektu vadības procesu?

Plašāk lasīt 3. nodaļas «Projektu vadīšanas procesi» ievadā.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija tulko šo standartu latviešu valodā un drīzumā plāno ieviest valstī.