Informācijas tehnoloģiju risku vadība

"Ar katru gadu organizāciju darbības arvien vairāk tiek digitalizētas un paļaujas uz informācijas tehnoloģiju risinājumiem. Darbs ar informāciju mūsdienās nozīmē IT izmantošanu, tādējādi organizācijām ir būtiski apzināties IT risku nozīmīgumu. IT pastāvīgi attīstās, un tas var radīt organizācijām jaunas iespējas vai arī jaunus riskus.”, norāda risku pārvaldības eksperte Anda Krauze.

Šajā rokasgrāmatas nodaļā autore akcentē informācijas tehnoloģiju risku vadību, skaidrojot, kādi ir būtiskākie IT riski, tai skaitā IT drošības un IT projektu riski, kā arī to klasifikācija? Autore skaidro, kādēļ ir svarīgi apzināt un novērtēt iespējamos riskus un kādi kontroles pasākumi nepieciešami, lai mazinātu neplānotu negatīvu notikumu iespējamību.

Plašāk par aktuālajiem IT risku vadību rokasgrāmatā:

Riska vadības rokasgrāmata

 

   

     Riska vadības rokasgrāmata