Ieskats elektroietaišu ekspluatācijas dzīves ciklā

Ja jautātu cilvēkiem, ko saprot ar vārdu «elektrība», visticamāk, mēs saņemtu ļoti dažādas atbildes. Ar vārdu «elektrība» varētu apzīmēt dažādu procesu kopumu. Tā tēmu «Elektrodrošība» iesāk AS Inspecta Latvia, starptautisks industrijas nozares inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. AS Inspecta Latvia kā elektrodrošības eksperta 7.1. jaunajā nodaļā «Ieskats elektroietaišu ekspluatācijas dzīves ciklā»:

 • ir skaidroti termini un prasības no likumdošanas viedokļa, sākot no ierīkošanas līdz ikdienas uzturēšanai;
 • aprakstītas prasības elektroietaišu lietošanai, atbildības;
 • aprakstītas parastas ikdienas darbības, kā, piemēram, spuldžu, drošinātāju nomaiņa;
 • sniegts skaidrojums par elektroietaišu pārbaudēm un to periodiskumu, par izsniedzamās dokumentācijas saturu un apjomu.

Tātad atbilstoši normatīvo aktu prasībām sniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir elektriķis?
 • Kas ir elektroietaise?
 • Kādus dokumentus nepieciešams pieprasīt, pieņemot ierīkošanas darbus?
 • Kā droši uzturēt (ekspluatēt) elektroietaisi? Kas par to atbild?
 • Vai pastāv elektroietaišu obligātās pārbaudes periodiskums? Cik ilgi kalpo elektroietaises?

Inspecta piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā. Inspecta darbojas astoņās Eiropas valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 1400 darbinieku, un tā gada apgrozījums pārsniedz 170 miljonus eiro. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA īpašumā pērn jūnijā uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistu. Vairāk informācijas: http://www.inspecta.com/lv.

Savukārt rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, aktualizējot veselības veicināšanas nozīmi darba vietā, papildinājusi atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc ieguldīt veselības veicināšanā?
 • Konkrēti kādi pasākumi nodrošina veselības veicināšanu, piemēram, uzlabojot darba apstākļus, veicinot veselīgus ēšanas paradumus, veidojot sociālos kontaktus?
 • Kādi veselības veicināšanas pasākumi visbiežāk notiek Latvijas uzņēmumos? Kādus atbalsta pasākumus var veikt darba devējs?
 • Kādi ir praktiski piemēri, kā darba devējs var organizēt veselīga uztura jautājumos?