Gada pārskata sagatavošanas paraugi: SIA un mikrouzņēmumiem

Gada pārskata sagatavošanas paraugi būs labs padomdevējs tieši šajā brīdī, kad gada pārskati par pagājušo gadu ir tik aktuāli. Rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic sagatavojis gada pārskata paraugus SIA un mikrouzņēmumiem (sk. 4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Paraugi ir veidoti atbilstoši jaunākajām prasībām (saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu). Jāņem vērā, ka likums nosaka minimāli atklājamo informāciju, bet saturu un noformējumu izvirza arī konkrētā uzņēmuma vadība. Galvenais ievērot gada pārskata mērķi – ir jābūt atklātai visai informācijai, lai pārskats sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.

SIA paraugā peļņas un zaudējuma aprēķins klasificēts pēc izmaksu funkcijas metodes, bet naudas plūsmas pārskatam piedāvāti abi varianti – gan tiešais, gan netiešais. Gada pārskatu paraugus var papildināt, saīsināt vai arī izmantot atsevišķas parauga daļas un skaidrojumus.

Turklāt tikai rokasgrāmatas abonenti saņems gada pārskatu paraugu elektroniskā formātā (Excel).

Vēršam uzmanību, ka pēc pagājušā gada dažādiem normatīvo aktu grozījumiem daudzas lietas nepatīkami pārsteidza grāmatvežus un aizvien nav skaidri saprotamas. Piemēram, īpaši rūpīgi atbilstoši jaunajām prasībām jāsagatavo gada pārskata pielikuma elektroniskais noraksts. Noraksts nevar saturēt vairāk informācijas nekā ir pašā pamatdokumentā, tātad līdz ar šo noteikumu prasības ir jāievēro arī gada pārskata, kas sagatavots papīra formā vai kā citādi elektroniski, pielikuma saturā.