Fiziskās personas maksātnespējas atjaunošana. Ģimenes maksātnespējas process. Nolikto atslēgu princips

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autora ZAB TARK GRUNTE SUTKIENE juristu un advokātu komanda ir aktualizējusi un papildinājusi maksātnespējas nodaļu, sagatavojot detalizētus komentārus un skaidrojumus par fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Turpinot papildināt «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» maksātnespējas procesa sadaļu, ZAB TARK GRUNTE SUTKIENE juristu un advokātu komanda piedāvā iepazīties ar jautājumiem, kas regulē fiziskās personas maksātnespējas procesu, tai skaitā aplūkoti tādi jaunieviesti tiesību instrumenti kā «ģimenes maksātnespējas process» un «noliktais atslēgu princips».

Tāpat rokasgrāmatas izdevums papildināts arī ar nozīmīgu tiesu praksi par jautājumiem, kas skar kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojumus tiesiskās aizsardzības procesā; kādi pierādījumi pievienojami parādnieka – juridiskas personas – maksātnespējas procesa pieteikumam; kas ir pamatoti parādnieka iebildumu maksātnespējas procesā tiesā, u.c. jautājumiem.

Plašāk iespējams iepazīties:

 • 8.3.6. «Fiziskās personas maksātnespējas process»:
  • 8.3.6.1. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekti»;
  • 8.3.6.2. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmes un priekšnoteikumi»;
  • 8.3.6.3. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi»;
  • 8.3.6.4. «Fiziskās personas maksātnespējas procesā ieinteresētās personas»;
  • 8.3.6.5. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums»;
  • 8.3.6.6. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana»;
  • 8.3.6.7. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma pieņemšana un lietas ierosināšana»;
  • 8.3.6.8. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas sagatavošana izskatīšanai»;
  • 8.3.6.9. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas izskatīšana un spriedums fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā»;
  • 8.3.6.10. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas sekas»;
  • 8.3.6.11. «Parādnieka un kreditora rīcības ierobežojumi fiziskās personas maksātnespējas procesā»;
  • 8.3.6.12. «Jautājumi, kas izlemjami pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas»;
  • 8.3.6.13. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa norise – bankrota procedūra»:
   • «Administratora darbības bankrota procedūras laikā»;
   • «Parādnieka ierobežojumi, pienākumi un tiesības bankrota procedūras laikā»;
   • «Kreditoru prasījumi un kreditoru sapulces»;
   • «Parādnieka manta un mantas pārdošana bankrota procedūras laikā
   • «Darījumu apstrīdēšana bankrota procedūras laikā»;
   • «Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksu un kreditoru prasījumu segšanas kārtība»;
   • «Bankrota procedūras pabeigšana»;
   • «Bankrota procedūras izbeigšana»;
   • «Bankrota procedūras pabeigšanas vai izbeigšanas sekas, ja vienlaikus ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process»;
  • 8.3.6.14. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa norise – saistību dzēšanas procedūra»:
   • «Saistību dzēšanas plāns un saistību dzēšanas procedūras pasludināšana»;
   • «Saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas sekas»;
   • «Administratora darbības pēc saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas»;
   • «Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš»;
   • «Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi»;
   • «Parādnieka tiesības un pienākumi saistību dzēšanas procedūrā
   • «Parādnieka atbrīvošana no saistībām»;
   • «Saistību dzēšanas procedūras izbeigšanas kārtība»;
  • 8.3.6.15. «Fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana»;
 • 8.4.2. «Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2013. gada 11. septembra spriedums lietā Nr. SPC-38/2013 (Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā)»;
 • 8.4.3. «Latvijas Republikas Augstākas tiesas Civillietu departamenta 2015. gada 20. februāra spriedums lietā SPC-5/2015»;
 • 8.4.4. «Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 20. decembra lēmums lietā Nr. SPC-52/2012 (Parādnieka – juridiskas personas – maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojamie pierādījumi)»;
 • 8.4.5. «Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015. gada 30. janvāra spriedums lietā Nr. SPC-3/2015 (Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā)».