Ēku energoefektivitātes normatīvais regulējums

«Kopš Ēku energoefektivitātes normatīvās bāzes pieņemšanas, kas nepieciešama ES direktīvu pārņemšanai, regulējums vairākkārt jau ir piedzīvojis lielākas vai mazākas izmaiņas. Jaunas ēku energoefektivitātes prasības jāievēro gan būvniecības, gan ēku energoefektivitātes normatīvo aktu ietvaros. Pakāpenisks ēku energoefektivitātes prasību kāpums jau ir iekļauts nākotnē būvējamām ēkām,» plašās nodaļas izmaiņas skaidro tās autors Dzintars Grasmanis, speciālists par ēku energoefektivitāti.

 • Kas veido ĒEEL regulējuma būtiskāko sastāvu?
 • Kurām ēkām nepiemēro ĒEEL prasības?
 • Kuri MK saistīti ar ēku energoefektivitātes normām?
 • Kādas atšķirības ir spēkā esošajiem sertifikātiem atkarībā no izdošanas perioda?
 • Kas veido ēkas energoefektivitātes sertifikātā salīdzinošos rādītājus?
 • Kad ēku klasificēt kā gandrīz nulles enerģijas ēku?
 • Kā aprēķināt temperatūras faktoru?
 • Kā izvērtēt augstas efektivitātes sistēmu izmantošanu?
 • Kādi nosacījumi ir saistoši ventilācijas sistēmu energoefektivitātei?
 • Kad jāveic obligāta ēkas energosertifikācija?

Plašākas atbildes uz minētajiem un daudziem citiem jautājumiem detalizēti iepazīstiet 9.5. nodaļā «Ēku energoefektivitātes normatīvais regulējums»:

 • 9.5.2. «Ēku energoefektivitātes vērtēšanas sistēma»;
 • 9.5.3. «Ēku energoefektivitātes minimālās prasības un alternatīvu energosistēmu izvērtējums»;
 • 9.5.4. «Ēku energosertifikācija»;
 • 9.5.5. «Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude»;
 • 9.5.6. «Neatkarīgi eksperti»;
 • 9.5.7. «Ēkas īpašnieka un citu personu pienākumi un tiesības»;
 • 9.5.8. «Valsts atbalsta programmas energoefektivitātei».