Darbinieku aktivitātes sociālajos tīklos. Personāla meklēšana un atlase darbinieku trūkuma apstākļos

Darbinieku aktivitātes sociālajos tīklos un darbinieku meklēšana un atlase darbinieku trūkuma apstākļos ir jaunākās tēmas, kas ir ļoti daudzos uzņēmumos aktuālās tieši šobrīd. Par to, kā rīkoties, lasiet jaunākajos papildinājumos!

Sadarbībā ar personāla atlases kompāniju CVO Recruitment Latvia ir iespējams uzzināt par darbinieku aktivitātēm sociālajos tīklos no mūsdienu skatupunkta. Autori mudina padomāt, kā ar vienu neapdomīgu klikšķi vai ierakstu sociālajos tīklos iespējams mainīt ne tikai savu kā darbinieka turpmāko ceļu, bet pat uzņēmuma virzību. «Ko darīt personāla vadītājam? Aizliegt, norādīt vai kontrolēt darbinieku aktivitātes sociālajos tīklos?» Arī tie ir jautājumi, par kuriem autors CVO Recruitment Latvia aicina domāt un izvērtēt sava uzņēmuma kontekstā.

Iepazīstoties ar jauno materiālu 10.4. «Darbinieku aktivitātes sociālajos medijos», uzzināsiet:

 • darbinieks kā uzņēmuma vēstnesis;
 • sociālo mediju izmantošanas politika uzņēmumā;
 • ko un kā mācīt darbiniekiem sociālo mediju kontekstā;
 • komunikācijas principi ar klientiem vai sadarbības partneriem;
 • drošība un datu aizsardzība;
 • negatīvas ziņas un problēmsituācijas.

Autors paskaidro, ka materiāls atbilstīgs biznesa videi un uzņēmumiem, kuru informācijas aprite un publiskošana nav reglamentēta likumdošanā vai iekšējos normatīvajos dokumentos (drošības dienesti u.c.).

Savukārt organizāciju psihologs un organizāciju kultūras pētnieks, kā arī SIA CreaTest vadītājs Reinis Lazda pievērš uzmanību darbinieku meklēšanai un atlasei darbinieku trūkuma apstākļos. «Uzņēmumi arvien biežāk saskaras ar grūtībām atrast savām vajadzībām piemērotus darbiniekus. Latvijā šī problēma ir samērā neierasta un tāpēc nereti trūkst zināšanu, kā tādā situācijā rīkoties. Šajā nodaļā ir aplūkotas vairākas iespējas, kā pārskatīt savu personāla meklēšanas un novērtēšanas politiku, lai palielinātu vērtīgu pieteikumu skaitu,» skaidro autors Reinis Lazda.

Plašāk uzziniet jaunajā 6.17. «Darbinieku meklēšana un atlase darbinieku trūkuma apstākļos»:

 • 6.17.1. «Darbinieku trūkums un tā cēloņi»;
 • 6.17.2. «Prasību pielāgošana darba tirgus iespējām»;
 • 6.17.3. «Darbinieku meklēšanas metodes»;
 • 6.17.4. «Personāla atlases metodes»;
 • 6.17.5. «Darbinieku mainības samazināšana».