Darba aizsardzības normatīvie akti un transporta nozares aspekti

«Darba aizsardzības rokasgrāmatas» autore Linda Matisāne, Dr.med., arodslimību ārste, darba aizsardzības eksperte, aktualizējusi 5.7. nodaļu «Darba aizsardzība transporta nozarē», sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

  • Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir transporta nozarē?
  • Kādas ir darba vides riska faktoru grupas transporta nozarē?
  • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus transporta nozares uzņēmumā?
  • Traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori
  • Evakuācija
  • Kādas ir tehniskās prasības transporta nozares darbiem?
  • Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto?
  • Specifiskās prasības nelaimes gadījumu izmeklēšanai transporta nozarē

Tāpat arī aktualizēti darba aizsardzību reglamentējošie normatīvo aktu saraksti un pielikums par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām. Jāatzīmē, ka elektroniskajā rokasgrāmatā tie publicēti sadaļā «Pielikumi», bet drukātās rokasgrāmatas abonenti to saņems ar elektroniskā pasta sūtījumu.

 

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata