Darba aizsardzība autotransporta nozarē un noliktavu darbos

Darba aizsardzība autotransporta nozarē un noliktavu darbos ir jaunāko papildinājumu rakurss. Vēršam uzmanību, ka darbs noliktavās ir gan darbs noslēgtās telpās – dažāda veida noliktavās, gan darbs ārpus telpām – atklātās noliktavās vai laukumos.

Autore Linda Matisāne, Dr.med., arodslimību ārste, darba aizsardzības eksperte, minēto nozaru aprakstus aktualizējusi un papildinājusi ar jaunajām prasībām ugunsdrošības jomā, kā arī par dažādiem nozarē raksturīgiem darba vides riska faktoriem un bīstamām situācijām. Tāpat arī autore iekļāvusi skaidrojumu par nozares specifisku darba vides riska novērtēšanas rīku OiRA.

5.7. «Darba aizsardzība transporta nozarē» papildināta ar informāciju par šādiem jautājumiem:

 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?
 • Kādas ir tehniskās prasības telpām?
 • Kādas izmaiņas ugunsdrošībā, sprādzienbīstamībā un evakuācijā (atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi»)?

5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos» papildināta ar informāciju par šādiem jautājumiem:

 • svarīgākās darba vides riska faktoru grupas ir (iekavās norādīti piemēri, kurus iespējams novērot darbā noliktavā);
 • vibrācijas ietekme;
 • traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori;
 • priekšmetu (piemēram, darba aprīkojuma, materiālu u.c.) uzkrišana;
 • iespējama nodarbināto saindēšanās;
 • ugunsdrošība;
 • ergonomiskie riska faktori;
 • ķīmiskie riska faktori;
 • prasības konkrētām noliktavu telpām;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi, kādi jālieto.