Būvniecības līgumu paraugi

Lai gan jau pagājuši vairāki gadi, kad spēkā jaunās būvniecības normas, jautājumu aizvien daudz. Tāpēc jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri uzmanību vērš būvniecības līgumu paraugiem:

  • maza apjoma būvniecībai – līguma par būvdarbu veikšanu paraugs;
  • vidēja apjoma būvniecībai – uzņēmuma līguma paraugs.

«Kopš ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tā grozījumu, būtiskas izmaiņas ir skārušas visu būvniecības procesa tiesisko regulējumu. Atšķirībā no iepriekšējās kārtības, kad pēc iesnieguma būvvaldē tika saņemts plānošanas un arhitektūras uzdevums, kam sekoja būvprojekta akcepts un tikai tad būvatļauja (ar tiesībām uzsākt būvdarbus), līdzšinējā kārtība paredz būvatļaujas saņemšanu drīz vien pēc iesnieguma kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā iesniegšanas. Taču būvatļaujas saņemšana vēl nenozīmē, ka ir iegūtas tiesības būvdarbu uzsākšanai. Būvatļaujā tiek ietverti nosacījumi projektēšanai un būvdarbu uzsākšanai, pēc kuru izpildes, tad arī var uzsākt pašus būvdarbus,» skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Jāatzīmē, ka būvniecības nodaļas ievadā ir aprakstīta valsts un pašvaldību iestāžu, kuras ir iesaistītas būvniecības procesos, kompetence un funkciju sadalījums. Savukārt pārējās apakšnodaļās aprakstītas galvenās būvniecības procesa sastāvdaļas un to tiesiskais regulējums, sākot no būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas būvvaldē līdz būvdarbu pabeigšanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā. Līdz ar jauno tiesisko regulējumu izmaiņas ir skārušas arī būvniecības līgumu redakcijas.

Plašāk skatiet papildinātajā 3. nodaļā «Būvniecības process un līgumi»!

Atgādinām, ka drukātās rokasgrāmatas abonentiem ir iespēja saņemt līgumu paraugus elektroniski, tāpēc lūdzam precizēt e-pasta adresi, atsūtot to uz rokasgramatas@db.lv. Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonentus aicinām izmantot līgumu paraugus sadaļā «Papildinformācija». Līgumu paraugus iespējams lejupielādēt.