Būs pieejams finansējums investīcijām dažādos Lauku attīstības programmas pasākumos

Lai veiksmīgi turpinātu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam īstenošanu, 2018.gadā būs iespējams saņemt atbalstu daudzos investīciju pasākumos.

No 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

No 1.marta būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība" apakšpasākumos. "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 3 685 500 eiro, bet pasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 5 miljoni eiro.

Plānotās investīciju pasākumu kārtas apkopotas tabulā (informācija var tikt precizēta):

2018.gada provizoriskās LAP pasākumu kārtas

Pasākums

Izsludināšana

Pieņemšana

 

 

M01 Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi

M 1.1. Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

2018.gada 2.ceturksnis

M 1.2. Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem

2018.gada 2.ceturksnis

M 1.3. Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem

2018.gada 1.ceturksnis

M02 Konsultāciju pakalpojumi, saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

2018.gada 1.ceturksnis

M04 Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Oktobris

Novembris

M05 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Finansējums beidzies

 

 

M06 Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība

M 6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Nav plānots

M 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Nav plānots

M 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Marts

Aprīlis

M07 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Līdz 2019.gada 1.decembrim

M08 Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.)

Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.

M09 Ražotāju grupu un organizāciju izveide

Aprīlis

Maijs

 

 

 

M16 Sadarbība

M16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai

 

Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.

M16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.

M17 Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

Līdz 2019.gada 1.decembrim

M19 LEADER SVVA stratēģijas projekti

VRG sludina

 

 

M 19.3 Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

  • no 2018. gada 19. februāra līdz 20. martam (ietverot atbalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai);
  • no 2018. gada 16. aprīļa līdz 15. maijam;
  • no 2018. gada 4. jūnija līdz 3. jūlijam;
  • no 2018. gada 17. septembra līdz 16. oktobrim.

Avots: Lauku atbalsta dienests