Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi

Augu un dzīvnieku uzskaites problēmu risinājumi grāmatvedībā ir jaunāko papildinājumu aktuālā tēma, ko skaidro un ar piemēriem ilustrē SIA «Sindiks», zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

Komentējot aktualitāti, autori norāda: «Atbildot uz grāmatvežu jautājumiem, esam secinājuši, ka arvien vairāk uzņēmumi saskaras ar augu un dzīvnieku uzskaites problēmām. Augu un dzīvnieku novērtēšanā visciešāk ir saistīta finanšu grāmatvedība ar vadības grāmatvedību pašizmaksas noteikšanā, līdz ar to tas ir liels izaicinājums grāmatvežiem, kas tādēļ bieži atsakās no lauksaimniecības uzņēmumiem.»

SIA «Sindiks» sadarbības pieredze liecina, ka mūsdienās daudzi uzņēmumi papildus citām biznesa jomām arvien vairāk pievēršas darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecību, zivkopību, mežsaimniecību, lauku tūrismu u.c. Tāpēc autori papildinājuši nodaļu ar aktuāliem jautājumiem, piedāvājot ar plašāku nosaukumu. Jaunajā 5.19. «Dzīvnieku un augu uzskaite grāmatvedībā. Mežaudzes un kokmateriāli. Bioloģiskie aktīvi» ir apkopotas normatīvo aktu prasības un labākā prakse, tiek sniegti praktiski piemēri augu, dzīvnieku un mežu novērtēšanai, kā to iesaka nozares eksperti.

Tāpat autori piedāvā arī aktualizētu 1.2. «Grāmatvedības organizēšana uzņēmumos» atbilstoši grozījumiem likumā «Par grāmatvedību», kas stājās spēkā ar 2017. gada 1. jūliju. «Ar šiem grozījumiem ir papildināts likuma 3. pants par grāmatvedības organizēšanu uzņēmumā, nosakot gadījumus, kad uzņēmuma vadītājs pats drīkst kārtot grāmatvedības uzskaiti. Tāpat svarīga ir prasība ārpakalpojuma grāmatvedim apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Apdrošināšanas atbildības minimālais limits ir 3000 EUR,» skaidro SIA «Sindiks» zvērinātie revidenti.

SIA «Sindiks» turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori. Jau šobrīd gatavo nākamos papildinājumus par kokmateriālu un bioloģisko aktīvu novērtēšanu un uzskaiti atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

Grāmatvedības rokasgrāmata

 

     Grāmatvedības rokasgrāmata