Ārpustiesas parādu restrukturizācija un Maksātnespējas likuma tiesiskais regulējums

Ārpustiesas parādu restrukturizācija un Maksātnespējas likuma tiesiskais regulējums – rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi, kas palīdzēs orientēties tiesiskās aizsardzības un juridiskās personas maksātnespējas procesa jautājumos.

Rokasgrāmatas autora ZAB Tark Grunte Sutkiene juristu un advokātu komanda ir aktualizējusi un papildinājusi maksātnespējas nodaļu, sagatavojot detalizētus komentārus un skaidrojumus par ārpustiesas parādu restrukturizāciju, tiesiskās aizsardzības procesu un juridiskās personas maksātnespējas procesu. Rokasgrāmata cita starpā papildināta ar ārpustiesas parādu restrukturizācijas vadlīnijām un atsaucēm uz tiesu praksi.

ZAB Tark Grunte Sutkiene aplūkojis būtiskākās novitātes maksātnespējas procesa regulējumā un tiesu praksē, detalizēti aprakstot finanšu grūtību iespējamos risinājumus – ārpustiesas parādu restrukturizāciju, tiesiskās aizsardzības procesu un juridiskās personas maksātnespējas procesu.

Nākamajos rokasgrāmatas papildinājumos tiks ietvertas nodaļas par jautājumiem, kas regulē fiziskās personas maksātnespējas procesu, tai skaitā aplūkoti tādi jaunieviesti instrumenti kā «ģimenes maksātnespējas process» un «noliktais atslēgu princips».

Ar šo papildinājumu jaunumiem plašāk var iepazīties rokasgrāmatā – 8.3. «Maksātnespēja»:

 • 8.3.1. «Iespējamie finanšu grūtību risinājumi»;
 • 8.3.2. «Ārpustiesas parādu restrukturizācija»;
 • 8.3.3. «Maksātnespējas likuma regulējums»;
 • 8.3.4. «Tiesiskās aizsardzības process»:
  • 8.3.4.1. «Tiesiskās aizsardzības procesa subjekti»;
  • 8.3.4.2. «Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana, uzsākšanas ierobežojumi, pieteikums un tā iesniegšana tiesā»;
  • 8.3.4.3. «Tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšana»;
  • 8.3.4.4. «Tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas sekas»;
  • 8.3.4.5. «Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, tā izstrāde un saskaņošana Tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes»;
  • 8.3.4.6. «Administrators un administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā»;
  • 8.3.4.7. «Administratora atzinums par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu»;
  • 8.3.4.8. «Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma izskatīšana tiesā un spriedums tiesiskās aizsardzības procesa lietā»;
  • 8.3.4.9. «Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas sekas»;
  • 8.3.4.10. «Tiesiskās aizsardzības procesa termiņš un plāna grozīšana»;
  • 8.3.4.11. «Parādnieka rīcības ierobežojumi un pienākumi»;
  • 8.3.4.12. «Administratora darbības tiesiskās aizsardzības procesa laikā»;
  • 8.3.4.13. «Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana»;
  • 8.3.4.14. «Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process»;
 • 8.3.5. «Juridiskās personas maksātnespējas process»:
  • 8.3.5.1. «Juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekti»;
  • 8.3.5.2. «Juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšana»;
  • 8.3.5.3. «Juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas sekas»;
  • 8.3.5.4. «Administrators. Administratora pilnvaras, pienākumi un tiesības pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas»;
  • 8.3.5.5. «Parādnieka pārstāvis. Parādnieka pārstāvja pienākumi un tiesības juridiskās personas maksātnespējas procesā. Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu»;
  • 8.3.5.6. «Kreditoru prasījumi»;
  • 8.3.5.7. «Kreditoru informēšanas pienākums un kreditoru iebildumi par administratora rīcību»;
  • 8.3.5.8. «Kreditoru sapulce»;
  • 8.3.5.9. «Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā»;
  • 8.3.5.10. «Kreditoru prasījumu apmierināšana juridiskās personas maksātnespējas procesā»;
  • 8.3.5.11. «Juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana»;
  • 8.3.5.12. «Pāreja no juridiskās personas maksātnespējas procesa uz tiesiskās aizsardzības procesu».