«Arhīvs un arhivēšana privātās organizācijās» - ārējo normatīvo aktu pārskats par dokumentu glabāšanu

Privāto organizāciju arhivēšanas norādījumi atšķiras no tiem, kas attiecas uz institūcijām. «Būtība ir vienkārša: valsts ir stingri un precīzi noteikusi, kā rēķināmi nodokļi (ieskaitot sociālās iemaksas u.tml.) un cik ilgi glabājami ar tiem saistītie dokumenti, bet pārējo glabāšana ir pašu privāto organizāciju ziņā, Arhīvu likums tām NAV saistošs,» paskaidro autore Ieva Kalve, Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente, vairāku lietvedībai un dokumentu noformēšanai veltītu grāmatu autore, piesakot jauno rokasgrāmatas tēmu «Arhīvs un arhivēšana privātās organizācijās».

«Arhivēšana ir saistīta ar noteiktu darbu veikšanu, tiešām un netiešām izmaksām, tālab ir svarīgi precīzi zināt, kas, kā un kādēļ glabājams. Šajā nodaļā, analizējot spēkā esošo reglamentējumu, kopā ar pamatojumu un skaidrojumiem sniegti ieteikumi rīcībai,» tēmas aktualitāti pamato autore Ieva Kalve.

Šajos papildinājumos – ārējo normatīvo aktu pārskats par dokumentu glabāšanu privātās organizācijās, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc lēmums par (pakāpenisku) pāreju uz dokumentu izveidi, apriti un glabāšanu tikai elektroniskā formā ir būtisks un nav realizējams vienā dienā?
 • Ko no Arhīvu likuma der zināt arī privātām organizācijām?
 • Kā privāta organizācija pati nosaka, kādus dokumentus cik ilgi glabās?
 • Kas tieši ietilpst 75 gadus glabājamajos attaisnojuma dokumentos par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu?
 • Ko nozīmē tas, ka Darba likumā nav noteikts NEVIENS glabāšanas termiņš? Kādēļ tā? Kā rīkoties?!

Plašāk lasiet:

 • 5.8.1. «Papīra un/vai elektroniskie dokumenti – arhivēšanas aspekts»
 • 5.8.2. «Ārējais reglamentējums»:
  • 5.8.2.1. «Arhīvu likums un saskaņā ar to izdotie reglamentējošie dokumenti»;
  • 5.8.2.2. «Grāmatvedības likumsun MK noteikumi par kases operāciju uzskaiti»;
  • 5.8.2.3. «Darba likums»;
  • 5.8.2.4. «Uz Darba aizsardzības likuma pamata izdotie MK noteikumi».

Nākamajos papildinājumos būs turpinājums, autores vārdiem sakot – «lai ar padomu palīdzētu tiem, kuriem iepriekšējas pieredzes nav».