Apbūves tiesību ierakstīšanas veids zemesgrāmatā

Rokasgrāmatas autors ZAB Primus rokasgrāmatas papildinājumos ietvēris:

  • jaunāko Latvijas Republikas Augstākās tiesas judikatūru attiecībā uz termiņu, kādā tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā, un šādu tiesību zaudēšanu pēc termiņa beigšanās;
  • informāciju par apbūves tiesību ierakstīšanas veidu zemesgrāmatā;
  • jaunāko Latvijas Republikas Satversmes tiesas praksi attiecībā uz mantas labticīga ieguvēja aizsardzības principa ierobežojumiem;
  • jaunumus nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā.

Plašāk skatiet šādās rokasgrāmatas nodaļās:

  • 2.1. «Nekustamā īpašuma nodoklis»;
  • 5.1. «Krāpšanās ar nekustamo īpašumu»;
  • 6.2. «Zemesgrāmatā ierakstāmās ziņas un ierakstu veidi»;
  • 6.4. «Ieraksti»;
  • 7.4.2. «Būvniecības (uzņēmuma) līgums».

Nekustamā īpašuma rokasgrāmata

 

     Nekustamā īpašuma rokasgrāmata