Aktualitātes PPP nozarē un grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Rokasgrāmatas autors ZAB "BDO" atjauninājis un papildinājis rokasgrāmatu atbilstoši aktualitātēm.

Ņemot vērā PPP projektu virzību un 2019. gada grozījumus Publisko iepirkumu likumā, rokasgrāmatu papildināta ar:

  • elektronisko rēķinu definīciju;
  • PPP līgumā norādāmo sastāvdaļu;
  • Jaunu apakšnodaļu - 4.1.14. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2019. gadā;
  • PPP projekta "Ķekavas apvedceļa E67/A7 izbūve" virzību;
  • PPP projekta "Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšana" pasludināto uzvarētāju.

2019. gadā līdz šim Publisko iepirkumu likums grozīts 2 reizes:

  • Ar pirmajiem grozījumiem ieviestas redakcionālas izmaiņas, tādējādi saskaņojot Publisko iepirkumu likumu ar citiem normatīvajiem tiesību aktiem un precizētu kārtību, kas piemērojama iepirkumiem apsardzes pakalpojumu jomā;
  • Otrie grozījumi tika īstenoti ar mērķi transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās prasības, veicinot elektronisko rēķinu ieviešanu publisko iepirkuma procedūrās.

Pievēršoties aktuālo PPP projektu virzībai, jānorāda, ka projektā "Ķekavas apvedceļa E67/A7 izbūve” zināmi piedāvājumu iesniegušie pretendenti, savukārt koncesiju procedūra "Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai" ir veiksmīgi noslēgusies, un tajā ir pasludināts uzvarētājs.

 

PPP

 

 

   Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

 

 


 

1. Terminoloģija un izmantotie avoti

1.1. Terminoloģija

3. Līgumiskā publiskā un privātā partnerība

3.3. Publiskās un privātās partnerības līgums

4.1. Publiskās un privātās partnerības projekta stadijas

4.1.14. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2019. gadā 

4.2. Procedūras 

4.2.5. Izslēgšanas noteikumi publisko iepirkumu procedūrās

4.2.6. Izslēgšanas noteikumi koncesijas procedūrās

4.2.7. Izslēgšanas noteikumi sankciju subjektiem 

9. Publiskā un privātā partnerība dažādās tautsaimniecības jomās

9.1. Transporta un sakaru nozare

9.2. Komunālo un sociālo pakalpojumu nozare