Aktualitātes Dabas resursu nodokļa likuma kontekstā

Aktualizējot izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā, autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību:

  • dabas resursu nodokļa atbrīvojuma atcelšanai par vienreiz lietojamiem plastmasas galda traukiem un piederumiem;
  • sekām un cēloņiem, ja no īpašnieka puses transportlīdzeklis ir ticis pašrocīgi izjaukts. Dabas resursu nodokļa likumā aizpildīts "robs", lai būtu praktiski iespējama transportlīdzekļu norakstīšana bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta.  

Piemēram, par vienreiz lietojamiem plastmasas galda traukiem un piederumiem autors norāda, ka šī nav tikai Latvijas problemātika, kas risināma ar DRN likmēm. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības ietvaros tiek strādāts pie konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes samazināšanas.  Pašreiz nobeiguma posmā ir procedūra 2018/0172/COD COM (2018) 340, kas sevī ietver likumprojekta pieņemšanu par EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS ieviešanu par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (angl. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment).

 

DRN


 

     Dabas resursu nodokļa likuma komentāri