Aktuāli un atbilstoši tieši šī brīža tirgus situācijai

Uzmanības fokusā – praksē pārbaudītas metodes un konkrēti ieteikumi, kā veidot pēc iespējas efektīvāku novērtēšanas procesu jaunu darbinieku piesaistē. Aktuāli un atbilstoši tieši šī brīža tirgus situācijai! Tā personāla atlases kompānija CVO Recruitment Latvia, kuras jaunākajā materiālā uzzināsiet šādus būtiskus aspektus:

 • profila veidošana, kritēriju definēšana un kompetenču modeļa piemērs;
 • atlīdzības noteikšana;
 • sākotnējā atlase – CV izvērtēšana un sociālā profila izpēte;
 • novērtēšana – efektīva telefona intervija un darba intervija klātienē;
 • svarīgākie nosacījumi darba uzdevumu izstrādē;
 • biežākās vadītāju pieļautās kļūdas darba intervijās;
 • kandidātu pārbaude un atsauksmju apkopošana.

Ar CVO Recruitment Latvia metodēm un pieredzi no prakses varat iepazīties 6.13. nodaļā «Novērtēšana personāla atlasē».

Līdz ar šiem papildinājumiem ir sākta jauna sadarbība ar biznesu apvienību Konsuls apmācību un konsultāciju uzņēmumu. Evelīna Grava, biznesu apvienības Konsuls mācību centra direktore un personāla atlases un novērtēšanas speciāliste, vērš uzmanību šādiem personāla atlases jautājumiem:

 • Kāds personāla novērtēšanas process atklāj (darba devēja, darba ņēmēja un atlases veicēja) patiesās priekšrocības?
 • Kādas raksturīgākās kļūdas tiek pieļautas, izvēloties darbinieku? Kāpēc rodas grūtības atrast «īsto» darbinieku?
 • Kā sastādīt jautājumus, lai darbinieku novērtēšanas/atlases testā atklātos patiesi svarīga informācija par darbinieku?
 • Kur un kāpēc atlases procesā veidojas manipulācijas? Kā tās atpazīt, un kā no tām izvairīties?

Plašāk iepazīstiet 6.12. nodaļu «Jaunas iespējas precīzai personāla atlasei»:

 • 6.12.1. «Darba devējam atbilstošs personāla atlases process»;
 • 6.12.2. «Personības portrets un tā loma personāla atlases un novērtēšanas procesā»;
 • 6.12.3. «Personāla novērtēšanas tests atklāj objektīvo informāciju par darbinieku»;
 • 6.12.4. «Manipulācijas personāla novērtēšanas un atlases procesā».

Biznesu apvienība Konsuls piedāvā individuāli izstrādātas un pielāgotas apmācību programmas un konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar pārdošanu, vadīšanu, speciālistu profesionālo un personīgo izaugsmi. Biznesu apvienības Konsuls piedāvātie produkti aptver šādas biznesa jomas:

 • pārdošana;
 • klientu apkalpošana;
 • organizācijas vadība;
 • projektu vadība;
 • personāla atlase un novērtēšana;
 • komandas veidošana un saliedēšana.

Paralēli biznesa apmācībām un konsultācijām piedāvā arī personīgās izaugsmes apmācības, konsultācijas, supervīzijas un psihoterapijas konsultācijas.

Savukārt Marina Pavlova vērsusi uzmanību personāla vadībai un inovācijām, aktualizējot 1.4. nodaļas šādus jautājumus:

 • Kas ir inovācijas, un kāpēc tās ir nepieciešamas?
 • Kādā veidā personāla vadība var sekmēt inovācijas?

Materiāls ir papildināts ar jauniem inovatīvu risinājumu piemēriem no Latvijas un ārzemēm!

Marina Pavlova ir personālvadības un organizāciju attīstības speciāliste, karjeras konsultante, diplomdarbu vadītāja un studentu padomdevēja Stockholm School of Economics in Riga, starptautiskā biznesa maģistre.

«Jūs varētu jautāt, vai radošuma attīstība ir vajadzīga visiem. Vai organizācijām būtu kaut kas jādara, lai palīdzētu saviem darbiniekiem šajā jomā? Vai šāda prakse var sekmēt inovācijas dažādās nozarēs? Kādas kompetences attīstīt, ir katra personīga izvēle, to noteikti nevar uzspiest. Taču organizācijas var iedvesmot darbiniekus attīstīt radošās spējas, uzsverot to svarīgumu caur korporatīvajām vērtībām un kultūru, kas atspoguļojas ikdienas darbībā.» Tā inovācijas stāstu uzbur autore Marina Pavlova.

Lai noderīgi rokasgrāmatas apjomīgie papildinājumi!