Aktuāli: statistika, makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtības

ZAB BDO Law sagatavotajos apjomīgajos papildinājumos:

  • grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2015. un 2016. gadā – iespēja uzzināt par jaunākajiem grozījumiem PIL, kas attiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājiem ir tiesības nepiemērot iepirkuma procedūras, ietver stingrākas prasības par interešu konflikta nepieļaujamību vai precizē un papildina sarakstu ar kandidātu izslēgšanas gadījumiem iepirkumu procedūrās. Tāpat arī ieviestas jaunas procedūras kandidāta uzticamības pierādīšanai;
  • plānotās izmaiņas publisko iepirkumu jomā – likumprojekts «Publisko iepirkumu likums» un tā ieviestie jauninājumi – iespēja uzzināt par to, kādi jaunumi publisko iepirkumu jomā sagaidāmi, piemēram, iepirkumu robežvērtību palielināšana, jauni noteikumi attiecībā uz zaļo iepirkumu;
  • aktuālās Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtības;
  • aktuālā statistika par noslēgtajiem publiskās un privātās partnerības līgumiem – iespēja uzzināt būtiskākos skaitliskos rādītājus un statistiku attiecībā uz PPP jomu, tajā skaitā par noslēgto līgumu skaitu;
  • papildināta un precizēta informācija par PPP procedūru piemērojamību, norisi, kandidātu izslēgšanas nosacījumiem un procedūru apstrīdēšanas jautājumiem – iespēja būt informētam par precizētiem un aktuāliem jomas noteikumiem.;
  • papildinātas un precizētas atsauces uz PPP jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas Savienības regulējumu.

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas ietilpst BDO International dalībfirmu tīklā. BDO ir viens no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 birojus 154 valstīs un teritorijās.

ZAB BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājums klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un ļauj arī mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīga, dinamiska tīkla ietvaros, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.

ZAB BDO Law (sākotnēji BDO Zelmenis & Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristiem ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas, kā arī visaptverošas zināšanas konkrētās nozarēs visās biroja prakses jomās. ZAB BDO Law juristus ir novērtējuši klienti, un arī starptautiskie juridisko pakalpojumu katalogi tos ierindojuši starp vadošajiem praktizējošiem juristiem Baltijas valstīs.