Aicinājums darba devējiem iesaistīties pētījumā par darba apstākļiem un riskiem

Pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma ESF projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros personu apvienība SIA "Civitta Latvija", SIA "GRIF" un UAB "Civitta" veic pētījumu par darba aizsardzības jautājumiem un tās uzlabošanas iespējām Latvijā. 

Pētījumā aicināti piedalīties DARBA DEVĒJI, kuri pārstāv bīstamās nozares pēc NACE kodu klasifikācijas, atbilstot šādiem kritērijiem:

1. Ir darba devēji no mikrouzņēmumiem (nodarbināto skaits ir no 1 līdz 9):

 • vismaz 2 gadus strādā kā darbi devēji;
 • ir vadošie, departamenta vai augstākā līmeņa vadītāji; 
 • ir pārstāvētā uzņēmuma īpašnieks(-i), ir kapitāldaļu turētājs(-i) (valdē).

2. Ir darba devēji no maziem uzņēmumiem (nodarbināto skaits ir no 10 līdz 49):

 • pārstāvētais uzņēmums darbojas vairāk nekā 2 gadus;
 • vismaz 2 gadus strādā kā darba devējs; 
 • ir vadošie, departamenta vai augstākā līmeņa vadītāji.

3. Ir darba devēji no vidējiem un lieliem uzņēmumiem (nodarbināto skaits ir vairāk nekā 50):

 • pārstāvētais uzņēmums darbojas vairāk nekā 2 gadus; 
 • vismaz 5 gadus strādā kā darbi devēji;
 • ir vadošie, departamenta vai augstākā līmeņa vadītāji. 

Pētījuma mērķis: analizēt iegūtos datus dinamikā, izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanai un veicamajiem pasākumiem (preventīvajiem, informēšanas u.tml.), lai veicinātu darba apstākļu uzlabošanos uzņēmumos.

Par piedalīšanos diskusijā darba devēji saņems dāvaniņas no "Apsaras tējas". 

Diskusijas ilgums: 2–3 stundas

Diskusiju norises laiki: 

 • 05.02.2018. plkst. 14.00–17.00 – darba devējiem no maziem uzņēmumiem;
 • 07.02.2018. plkst. 14.00–17.00 – darba devējiem no vidējiem uzņēmumiem;
 • 09.02.2018. plkst. 14.00–17.00 – darba devējiem no lieliem uzņēmumiem.

Diskusijas norises vieta: Lāčplēša iela 37, 201 kab., Rīga.

Pieteikties fokusgrupu diskusijai līdz 31.01.2018., rakstot [email protected] vai zvanot +371 29918829.

Avots: darba aizsardzības jautājumu vietne "Strādā vesels"