Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Programma

16

Izdevniecības Dienas Bizness kopā ar Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi (LOSP),  LPKS VAKS, Attīstības finanšu institūciju "Altum" un nozares ekspertiem rīko tiešsaistes konferenci “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”

Klimata pārmaiņas un SEG emisiju pieaugums, tehnoloģiskās iespējas un pieprasījums pēc vidi saudzējošas ražošanas rada aizvien vairāk izaicinājumu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs ik gadu. Ir skaidrs, ka jebkuru ES valstu uzņemto vides prasību izpildīšana ir atkarīga no valsts atbalsta un skaidras ilgtermiņa nodokļu politikas, gan ar pašu uzņēmēju gatavību uzņemties ilgtermiņa saistības nozaru attīstībā. Ja sabiedrības pieprasījums pēc ekoloģiski un ekonomiski saražotas produkcijas globāli aizvien pieaug Latvijā un pasaulē, tad iespējas to izdarīt mijas ar dažādiem izaicinājumiem, valsts pārvaldes un uzņēmēju sapratnes un sadarbības, kā arī dabas resursu ierobežotības, darba spēka pieejamības, mainīgiem laika apstākļiem un citiem faktoriem.

 


PROGRAMMA:

9.30 – 9.35 Pieslēgšanās tiešsaistes konferencei

9.35 – 9.45

 

 

Pasākuma atklāšana

-Jānis Maršāns, SIA “Izdevniecība Dienas Bizness” valdes loceklis
-Edgars Treibergs, LOSP vadītājs

I daļa | Nozaru atbalsts un ilgtspējas politika

9.45 – 10.00

 

KLP pēc 2020. gada, tās ietvaros izvirzītie mērķi un plāns to sasniegšanai (ieraksts)
Janušs Vojcehovskis (Janusz Wojciechowski), EK lauksaimniecības komisārs (uzrunāts)

10.00 – 10.15

 

 

Plānotā valsts atbalsta politika lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai starp citām ES dalībvalstīm
Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs

10.15 – 10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija

  • Daudzgadu budžeta plānošana ;
  • Tiešie atbalsta maksājumi;
  • Covid-19 radītās krīzes ietekme;
  • Nozares attīstības veicināšanas pasākumi

Diskusijas dalībnieki:

 

 

Roberts Zīle, EP deputāts
Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs;
Jānis Reirs, finanšu ministrs (uzrunāts)
Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs

10.50 – 11.00

Pārtraukums

II daļa | Ekonomiski pamatotas un dabai draudzīgas ražošanas veicināšana

11.00 – 11.15

 

 

Zemes Fonds un aizdevumi zemes iegādei – stratēģiski ALTUM risinājumi uzņēmējdarbības attīstībai laukos
Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis

11.20 – 11.35

 

Balanss starp ekonomiski pamatotu un videi draudzīgu saimniekošanu

Maira Dzelzskalēja-Burmistre, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece

11.40 – 11.55

 

Sadarbības iespējas starp vietējiem ražotājiem efektīvākas saimniekošanas veicināšanai

Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienības valdes priekšsēdētājs

12.00 – 12.35

 

 

 

 

 

 

Diskusija. Sabiedrības izpratne par efektīvas saimniekošanas  priekšnosacījumiem un pieejamu galaproduktu


-Indulis Jansons, valdes priekšsēdētājs, LPKS „VAKS”;

-Ingūna Gulbe, AREI vadošā pētniece;
-Maira Dzelzkalēja-Burmistre, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece
-Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienības valdes priekšsēdētājs

-Ringolds Arnītis, Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis

12.35 – 12.50

Pārtraukums

III daļa | Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana

12.50 – 13.05

 

Meža nozare un politiku ietekme
Arvīds Ozols, ZM Meža departamenta direktors

13.10 – 13.25

 

Meža nozares attīstības stratēģija 2030
Arnis Muižnieks, Mežu īpašnieku biedrības vadītājs

13.30 – 14.05

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija. Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana

 

Diskusijas dalībnieki:

-Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, VARAM ;

-Arvīds Ozols, ZM Meža departamenta direktors;
-Arnis Muižnieks, Meža īpašnieku biedrība
-Māris Liopa, Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas valdes priekšsēdētājs;;
-Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors;

14.05 – 14.15

Pārtraukums

IVdaļa | Klimata pārmaiņu samazinājums

14.15 – 14.30

 

Zinātnē balstīta meža nozare – kādi esam un būsim klimata pārmaiņu kontekstā
Andis Lazdiņš, LVMI Silava vadošais pētnieks

14.35 – 14.50

 

Klimata pārmaiņu ietekme uz ūdeņu kvantitāti un kvalitāti – risinājumi nelabvēlīgo izpausmju mazināšanai
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, LLU profesors, vadošais pētnieks

14.55 – 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija

  • Parīzes vienošanās prasību izpilde;
  • AER līmeņa sasniegšanu un SEG emisiju samazināšanu;

Diskusijas dalībnieki:

 

-Kaspars Brunovskis, “Ezerkauliņi” īpašnieks;
-Kristīne Sirmā, Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja, ZM;
-Alda Ozola, Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, VARAM;
-Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis 

15.30  Noslēgums

Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.


NORISES LAIKS: 4. jūnijs

NORISES VIETA: Online

MĒRĶIS: Runāt par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstību ES Kopējās lauksaimniecības politikas budžeta plānošanas periodā pēc 2020. gada

MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemnieki

MODERATORS: Arnis Krauze

DALĪBA KONFERENCĒ:
Viens pieslēgums: EUR 51.78 + PVN
Dienas Biznesa abonentiem, LOSP, VAKS biedriem: EUR 45 + PVN


jIR KĀDI JAUTĀJUMI?

Vairāk informācijas: Santa Butāne, +37126132470 | santa.butane@db.lv


SADARBĪBAS PARTNERI:

LOSP   VAKS   ALTUM

Sākums
Beigas
Adrese
, , , Latvija