Kā vadītājam stiprināt sevi un komandu

Programma

03.
Laikā, kad piedzīvojam radikālas pārmaiņas un krīzes situācijas, aktualizējas jautājumi gan par uzņēmumu pastāvēšanu, gan vadītāju lomu un uzdevumiem, gan komandas spēju kopā pārvarēt nepieredzētas situācijas. Šobrīd ejam cauri transformācijai, kas, iespējams, maina prioritātes, mūsu attieksmi, komunikācijas pieejas un spēju/vajadzību sadarboties. Šis ir īstens pārorientēšanās laiks, kas no vadītāja prasa milzu iekšējos resursus pieņemt izšķirošus lēmumus, domājot gan par uzņēmuma finanšu rezultātiem, gan savu darbinieku labestību.

Šajā vebinārā apkopoti praktiski instrumenti un metodes, kas sniegs atbalstu vadītājiem šajā nenoteiktības laikā.


VEBINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

  • Īsi par cilvēku radikālās pārmaiņās un krīzē/ cikli, emocijas
  • Gatavības pārmaiņām novērtēšanas metode (cik lielā mērā pats esmu gatavs? Cik lielā mērā – mana komanda?)
  • Matrica savas lomas noteikšanai pārmaiņu laikā
  • Svarīgie pārmaiņu jautājumi, uz kuriem vērts atrast atbildes
  • Vadītāja atbalsta punkti pārmaiņu/krīzes laikā
  • Kā sekmēt atbildību komandā?
  • Komunikācijas likumi radikālās pārmaiņās un krīzēs.

Mērķauditorija: uzņēmumu/organizāciju augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, un komunikācijas vadītājiem. 


LEKTORE: 

iz
Ieva Zaumane 
Komunikācijas stratēģiskās vadības nozarē strādā jau vairāk nekā 17 gadus. Pieredzi guvusi gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. Pirms aptuveni 7 gadiem padziļināti sāka pētīt organizāciju iekšējās vides jautājumus. Šobrīd Ieva sava uzņēmuma ietvaros konsultē dažādu organizāciju atšķirīgu līmeņu vadītājus par iekšējās komunikācijas problēmjautājumiem, konsultē vadītājus pārmaiņu vadībā un komunikācijā, palīdz izstrādāt pārmaiņu komunikācijas plānus, iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes stratēģijas, moderē stratēģiskās iekšējās komunikācijas darbnīcas vadības komandām. Ieva iekšējās komunikācijas stratēģisko skatījumu savieno ar zināšanām par organizāciju sistēmdinamikām, kas sniedz padziļinātu skatījumu uz organizāciju un tajā notiekošo. Savukārt sertificēta kouča kompetences izmanto, strādājot ar komandām gan pārmaiņu, gan ikdienas problēmjautājumu situācijās. Paralēli Ieva izstrādā doktora disertāciju “Iekšējās komunikācijas funkcija un tās stratēģiska vadīšana”, kas ļauj praksē iegūto pieredzi savienot ar akadēmiskajām zināšanās un jaunākajiem pētījumiem. Tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem arī Ievas klientiem, jo viņi var būt pārliecināti, ka iegūs aktuālāko skatījumu uz iekšējo komunikāciju.
Viņa uzstājusies vairākās starptautiskās konferencēs ar prezentācijām par iekšējās komunikācijas funkcijas vadīšanu. Tāpat Ieva tic, ka zināšanas ir dzīvas tikai tad, kad ar tām dalās, tāpēc viņa strādā arī ar studentiem Vidzemes augstskolā un Rīgas Stradiņa Universitātē.

DALĪBAS MAKSA: 40 EUR (ieskaitot PVN)

Izdevniecības Dienas Bizness abonentiem 15% atlaide – 34 EUR (ieskaitot PVN)

NORISES LAIKS: 3.aprīlis plkst. 10.00 - 12.00

NORISES VIETA: Online

jIR KĀDI JAUTĀJUMI?


Vairāk informācijas: Sintija Kristapsone +371 22022906 | sintija.kristapsone@db.lv

Sākums
Beigas
Adrese
Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045, Latvija