Jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija un tā aizpildīšana

Programma
uin

PAR SEMINĀRU

Nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ar 2018.gada 1.janvāri paredz konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtību.

Mainās taksācijas periods – turpmāk tas būs kalendārais mēnesis; atsevišķiem nodokļu maksātājiem – ceturksnis. Par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā viena UIN deklarācija un nodokļa maksājums jāveic līdz 2018.gada 20.jūlijam. Savukārt pārējos 2018.gada mēnešos UIN deklarācija jāiesniedz katru mēnesi (ja uzņēmumam veidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī) un nodoklis jānomaksā līdz nākamā mēneša 20.datumam.

Sagatavojies, pirms iesniedz jaunā uzņēmuma ienākuma deklarāciju.

SEMINĀRA SATURS

 1. Iepriekšējo gadu rezultātu ietekme uz 2018.gada UIN

 2. Dividendes (dividendēm pielīdzinātās izmaksas):
  1. No peļņas līdz 31.12.2017
  2. Kas gūtas no peļņas sākot ar 01.01.2018
 3. Nosacītās dividendes
 4. Nosacīti sadalītās peļņas atspoguļošana deklarācijā:
  Ikmēneša deklarāciju apjoms:
  1. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
   1. Reprezentatīvie auto
   2. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi
   3. Likvidācijas kvota
  2. Pārskata gada pēdējā taksācijas perioda deklarācijas apjoms:
   1. nedrošie debitoru parādi
   2. procentu maksājumi
   3. aizdevumi saistītām personām
 5. Atvieglojumi:
  1. Par ārvalstīs samaksāto nodokli
  2. Ziedojumi
  3. Atlaide brīvostu un SEZ uzņēmumiem
  4. Atvieglojums no akciju atsavināšanas u.c.
 6. Nodoklis no maksājumiem nerezidentiem.


Plašāk par jauno Uzņēmuma ienākuma nodokli uzzināsiet seminārā.

Aicinām semināra dalībniekus iesūtīt jautājumus.

PROGRAMMA:

9.30 – 10.00  

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

10.00 – 12.00  

Seminārs

12.00 – 12.30  

Kafijas pauze

12.30 – 14.30  

Seminārs

 

 

 

 

 

LEKTORE:
Ilze Birzniece
 - SIA "Konsultācijas un audits" sertificēta nodokļu konsultante

 

DALĪBA PASĀKUMĀ:  70EUR + PVN
Dienas Biznesa izdevumu abonentiem 15% atlaide - 59.50EUR + PVN

 

Vairāk informācijas:
Sintija Kristapsone
+371 22022906 | sintija.kristapsone@db.lv

Sākums
Beigas
Adrese
Bowlero konferenču zāle, Lielirbes iela, Rīga, LV-1046, Latvija