Enerģētika 2021: konkurētspēja un tirgus stabilitāte ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu

Programma

Enerģētika 2021


Izdevniecība “Dienas Bizness” sadarbībā ar AS "Gaso", AS "Latvijas Gāze", AS "Latvenergo" un AS "Augstsprieguma tīkls" rīko ikgadējo enerģētikas nozares konferenci “Enerģētika 2021: konkurētspēja un tirgus stabilitāte ceļā uz klimata mērķu sasniegšanu”, lai runātu par svarīgākajiem jautājumiem nozares ilgtspējīgai attīstībai.


Enerģētikas nozare šobrīd piedzīvo spēcīgas pārmaiņas, gan Eiropas zaļā kursa ietvaros, gan ar enerģētiku saistītajās nozarēs – siltumapgādes, transporta, ražošanas un citās tautsaimniecības nozarēs.

Ja vērtē no tehnoloģiju puses – Eiropā tiek īstenoti aizvien ambiciozāki projekti, kas apliecina nozaru gatavību kļūt klimatneitrālām, ieviešot jaunus risinājumus, kas balstīti, izmantojot zaļo enerģiju. Priekšplānā izvirzās valstis, kas attīsta enerģijas ražošanu no AER vai citiem resursiem atbilstoši Klimata plāna mērķu sasniegšanai.

Raugoties no finansējuma aspekta, nenoliedzami, ES atbalstam, valsts atbalsta politikai, uzņēmējdarbības videi un normatīvajam regulējumam ir izšķirīga nozīme enerģētikas un saistīto nozaru sekmīgai virzībai Eiropas zaļā kursa un Klimata mērķu sasniegšanas virzienā.

Kā veicināt Latvijas enerģētikas sektora konkurētspēju un tirgus stabilitāti, lai tā atbilstu gan uzņēmēju un sabiedrības maksātspējai kopumā, veidotu pievilcīgu vidi gan ārvalstu, gan vietējo investoru prasībām, kā arī – veicinātu klimatneitralitāti nākotnē?


KONFERENCES JAUTĀJUMI:


  1. Kā tiks veicināta Latvijas enerģētikas uzņēmumu konkurētspēja ES iekšējā enerģijas tirgū?
  2. Jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi – kā tas ietekmēs patērētājus un enerģijas tirgu kopumā?
  3. Enerģijas tirgus stabilitāte, ietekmējošie faktori;
  4. AER nozares kopējā attīstības bilance;
  5. AER nozares attīstību veicinošie pasākumi šobrīd un nākotnē.

Pasākuma programma tiks publicēta drīzumā!


NORISES LAIKS: 2021. gada 29. jūnijs
NORISES VIETA: Tiešsaiste | www.db.lv
MĒRĶAUDITORIJA: Enerģētikas nozares profesionāļi, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji, lielo un vidējo uzņēmumu vadītāji, namu apsaimniekotāji
DARBA VALODA: Latviešu un angļu


DALĪBAS MAKSA: 


Viens pieslēgums: 160 EUR + PVN
AS "Gaso", AS Latvijas Gāze", AS "Latvenergo" un AS "Augstsprieguma tīkls" juridiskajiem klientiem 15% atlaide: 136 EUR + PVN
Dienas Bizness abonentiem 30% atlaide: 112 EUR + PVN


SADARBĪBAS PARTNERI:       

  Latvijas Gāze GasoLatvenergo Augstsprieguma tīkls

INFORMATĪVAIS PARTNERIS:  

 

Diena

 


jIR KĀDI JAUTĀJUMI?

 


Vairāk informācijas: Santa Butāne | M. +371 26132470 | santa.butane@db.lv

Sākums
Beigas
Adrese
Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045, Latvija