Darba strīdi un to risināšana

Programma

Darba strīdi un to risināšana


Izdevniecība “Dienas Bizness” sadarbībā ar ZAB “SORAINEN” organizē tiešsaistes semināru “Darba strīdi un to risināšana”.


Ar nepieciešamību risināt darba strīdu var saskarties ikviens darba devējs. Īpaši tad, ja dažādu apstākļu ietekmē darba devējs vairs nevar nodrošināt atsevišķiem vai vairākiem darbiniekiem līdzšinējos nodarbinātības noteikumus. Tāpat arī jebkurš darbinieks, nerodot savam darba tiesību jautājumam pieņemamu risinājumu uzņēmuma ietvaros, var savu aizskarto tiesību un interešu aizsardzībai izvēlēties celt prasību tiesā vai vērsties Valsts darba inspekcijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, darba strīdi ir viena no populārākajām civillietu kategorijām, kas tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesās.

Izplatītākie strīdi ir par:

  • nelikumīgu darba attiecību izbeigšanu;
  • neizmaksātās darba samaksas piedziņu, kas nereti izriet no nepareizas darba laika uzskaites, kā arī par
  • darbinieku mobinga un diskriminācijas situāciju konstatēšanu un novēršanu.

Vebinārā tiks apskatītas iepriekš minētās tipiskākās darba strīdu situācijas, kā arī cita veida strīdi, piemēram, saistībā ar darbinieka prettiesisku komercnoslēpuma izmantošanu, konfliktsituāciju risināšana ar darbinieku arodbiedrību, sniegti ieteikumi, kā darba devējam jau laikus sagatavoties darba strīdam. Tāpat vebinārā tiks apskatīts, cik plaši būtu interpretējams darba devēja pierādīšanas pienākums, kā arī, kādu aizsardzības taktiku izvēlēties, kad darba strīds jau būs nonācis tiesā. Pieskarsimies arī jautājumam par Valsts darba inspekcijas lomu un tiesībām starp pusēm pastāvošo darba strīdu risināšanā.


NORISES LAIKS: 2021. gada 3, jūnijs | 10:00 - 12:00

NORISES VIETA: Tiešsaiste | ZOOM platforma

DARBA VALODA: Latviešu

MĒRĶAUDITORIJA: Personāla nodaļu vadītāji un speciālisti, uzņēmumu vadītāji, uzņēmumu juristi, darba tiesību interesenti

DALĪBAS MAKSA: Viens pieslēgums: EUR 43 +  PVN


LEKTORI:


Andis Burkevics
Andis Burkevics, ZAB “Sorainen” zvērināts advokāts, darba tiesību prakses vadītājs.

Specializējies darba tiesību un personas datu aizsardzības jautājumiem. Palīdz klientiem visos ar darba tiesībām saistītajos jautājumos, ieskaitot tiesvedības. Kā sertificēts personas datu aizsardzības speciālists daļu sava laika velta personas datu aizsardzības jautājumiem. Darba tiesību un datu aizsardzības jautājumiem veltījis daudz publikāciju.

 

Māris Simulis
Māris Simulis, ZAB “Sorainen” zvērināts advokāts

Ilgstoši specializējies darba tiesībās, daudzu publikāciju autors. Praktizē arī krimināltiesības.

IEGUVUMI, PIEDALOTIES SEMINĀRĀ:


  • viena pasākuma ietvaros aptvert plašu iespējamo strīdu un risku spektru, kas saistīti ar darba tiesībām;
  • iemācīties agrīni apzināt un novērst potenciālas nesaskaņas;
  • uzzināt rīcības plānu situācijām, kad vienošanos neizdosies panākt;
  • iegūt izpratni par Valsts darba inspekcijas lomu darba strīdu risināšanā;
  • mācīties no citu kļūdām, kā rīkoties noteikti nevajag;
  • iepazīties ar praktiskiem piemēriem no dzīves;
  • uzdot jautājumus ekspertiem.

SADARBĪBAS PARTNERIS:


SORAINEN


INFORMATĪVAIS PARTNERIS:


Diena


 

jIR KĀDI JAUTĀJUMI?

 


Vairāk informācijas: Santa Butāne | M. +371 26132470 | santa.butane@db.lv

Sākums
Beigas
Adrese
Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045, Latvija