Aprites ekonomika Latvijā

Programma

16

 

Izdevniecība “Dienas Bizness” aicina valsts institūcijas, uzņēmējus un aktīvo sabiedrības daļu runāt par aprites ekonomikas principu ieviešanu savā ikdienā, kļūstot par pilnvērtīgu un atbildīgu bezatkritumu sabiedrību.


2019. gadā EK nāca klajā ar paziņojumu par "Eiropas zaļo kursu", kas daudz skaidrāk iezīmē to, ka Latvijas izaugsmes veicināšanai un tās atsaistīšanai no dabas resursu izmantošanas un aprites ekonomikas kā izaugsmes potenciāla izmantošanai nepieciešama saskaņotība un aprites ekonomikas principu integrēšana dažādu nozaru politikās. Nodrošinot Eiropas zaļā kursa ieviešanu, Eiropas komisija 2020. gada 11. martā paziņoja par Jauno aprites ekonomikas rīcības plānu, kas iezīmē iniciatīvas, kuras skars visus produktu aprites cikla posmus un dažādas materiālu grupas, panākot, ka saražotie produkti ir ilgtspējīgi un ilglietojami, un sabiedrība var pilnvērtīgi iesaistīties aprites ekonomikā un izmantot pozitīvo pārmaiņu sniegtās priekšrocības. Minētie principi iestrādāti Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam, ko šā gada 4.septembrī apstiprināja Ministru kabinets.

Vai Latvijas sabiedrība ir gatava aprites ekonomikas pamatprincipus ieviest savā ikdienā un pieņemt aizvien jaunus izaicinājumus mainīt sav domāšanas veidu?

Kā uzņēmējam ieviest aprites ekonomikas principus savā uzņēmējdarbībā? Ko tas maksā un kādas ir iespējas? Vai uzņēmēji ir gatavi sadarboties ar valsts institūcijām un viens ar otru, meklējot jaunus biznesa virzienus, atbilstoši aprites ekonomikas pamatprincipiem? Vai uzņēmējiem ir skaidri valsts institūciju uzstādītie mērķi, plāns un sniegtās atbalsta iespējas?


PROGRAMMA:

9.00 – 9.10 Pieslēgšanās pasākumam
Atklāšana
9.15 – 9.20 Edgars Kots, Izdevniecība Dienas Bizness valdes loceklis
9.20 – 9.30 VARAM pārstāvis (Zoom)
KEYNOTE
9.40 – 9.50 Jocelyn Blériot, Executive Officer of Ellen MacArthur Foundation (Zoom)
9.50 – 10.00 Marleena Ahonen, Project coordinator, Circular economy, Finnish Innovation Fund Sitra Foundation (Zoom)

10.10 – 10.30

 

Circular Economy as a Key for Innovation and Entrepreunership
Yair Engel,
Founder & Director at Kayama - Center for Sustainable Design, Tel Aviv, Israel (Zoom)

APRITES EKONOMIKA – JAUNĀ REALITĀTE
KĀ RĪKOSIMIES?

10.30 – 10.45

 

Rīcības plāna ietvaros definētie mērķi, izvirzītie uzdevumi  
Rudīte Vesere, 
VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore

10.45 – 11.00

 

Sadarbība starp valsts pārvaldi un privāto sektoru aktīvākai pārejai uz aprites ekonomiku
Elita Baklāne – Ansberga, 
VVD ģenerāldirektore

11.05 – 11.20

 

Sabiedrības iesaiste un paradigmu maiņa pārejai uz aprites ekonomiku
Jānis Rozītis, 
Pasaules Dabas Fonda direktors

11.20 – 11.35

 

Gaidas un realitāte
Kristaps Klauss,
 Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors;

11.35 – 12.15

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija. Saimnieciska domāšana visos līmeņos

 

Diskusijas dalībnieki:

 

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors;
Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors;
Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore;
Andrejs Domkins, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts.

12.15 – 12.25

Kafijas pauze

APRITES EKONOMIKA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ / LATVIJĀ PIEEJAMO RESURSU POTENCIĀLS

12.25 – 12.45

 

Kas vienam atkritums, tas citam izejviela
Dagnija Blumberga, RTU VASSI

12.50 – 13.05

 

Rīcība atbildīgām pārmaiņām - fosilo resursu aizstāšana ar ilgtspējīgas mežsaimniecības produktiem
Māris Būmanis,
 AS “Latvijas Finieris” valdes loceklis

13.10 – 13.25

 

Atkritumu pārstrāde enerģijas ieguvei
Andris Vanags,
 “Fortum Latvia” valdes priekšsēdētājs

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija. Aprites ekonomika uzņēmumā – kur robežojas bizness ar ražotāja atbildību un iespējām?

 

Diskusijas dalībnieki:

 

Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore;
Dr.oec. Dzintra Atstāja, Banku augstskolas profesore;

Jānis Vanags, “Maxima Latvija” valdes loceklis, korporatīvais vadītājs;
Edijs Kupčs, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes Ražošanas uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs;
Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs.

14.10 – 14.25 Kafijas pauze

IZGLĪTOTA UN MOTIVĒTA SABIEDRĪBA – APRITES EKONOMIKAS PAMATA PĪLĀRS

14.25 – 14.40

 

Aprites ekonomika Balticovo ikdienas darbā jeb KAD NEDERĪGAIS KĻŪST DERĪGS
Toms Auškāps, 
AS “Balticovo” valdes loceklis, komunikācijas un attīstības direktors

14.45 – 15.00

 

Sabiedrības iesaistes nozīme mērķu sasniegšanā

Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes prieksšēdētājs

IV DAĻA | IEDVESMAS STĀSTS

15.05 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija. Vai un cik sekmīgi sabiedrība pieņem pāreju uz aprites ekonomiku?

 

Diskusijas dalībnieki:

 

Jānis Brizga, “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs;

Armands Nikolajevs, LASUA izpilddirektors;

Jānis Lielpēteris, LTRK valdes loceklis, Politikas daļas direktora vietnieks;

Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšdēdētājs.

15.45  Noslēgums

Pasākuma koncepta ietvaros Dienas Bizness aicina uzņēmējus dalīties pieredzē un reālajos ieguldījumos, ieviešot aprites ekonomikas principus savā darbībā. Esam gatavi veidot video sižetus, video diskusijas un intervijas, ar mērķi atklāt sadarbības iespējas starp uzņēmējiem, valsts institūcijām un sabiedrību!


Pasākums tiks fotografēts publicitātes nodrošināšanai.

Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, kā arī programmas dienas kārtību, ja tāda nepieciešamība rastos.


NORISES LAIKS: 2020. gada 27. novembris

NORISES VIETA: Rīga | Tiešsaiste

MĒRĶAUDITORIJA: uzņēmēji, ražošanas vadītāji, valsts institūciju un pašvaldību vadītāji, zero waste kustības entuziasti un aktīvā sabiedrības daļa

DARBA VALODA: Latviešu un angļu


DALĪBAS MAKSA


TIEŠSAISTĒ:

Dalības maksa vienai personai: EUR 160 +PVN
Dienas Bizness abonentiem, Latvijas Auto asociācijas biedriem, Circle K juridiskajiem klientiem 15% atlaide:: EUR 136 + PVN


SADARBĪBAS PARTNERI:

VARAM Zaļās mājas Swedbanka Fortum Latvija

 

BalticovoMaxima Izraēlas vēstniecība Latvijā

 

 

jIR KĀDI JAUTĀJUMI?


Vairāk informācijas: Santa Butāne | M. +371 26132470 | santa.butane@db.lv

Sākums
Beigas