Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieka mantas pārdošana notiek par iespējami augstāko cenu, lai nodrošinātu kreditoru prasījumu segšanu.
Foto: StockAdobe

Maksātnespējas process ir tiesas kontrolēta kolektīva kreditoru prasījumu apmierināšanas procedūra, kas norisinās Maksātnespējas likuma noteiktā kārtībā, kuras centrālais uzdevums ir no parādnieka mantas pārdošanas iegūtos līdzekļus novirzīt kreditoru prasījumu segšanai. Maksātnespējas process neizbeidz pirms procesa nodibinātās ķīlas tiesības, tādēļ no parādnieka ieķīlātās mantas pārdošanas iegūtie līdzekļi novirzāmi nodrošināto kreditoru (ķīlas ņēmēju) prasījumu segšanai. No neieķīlātās parādnieka mantas pārdošanas iegūtie līdzekļi sadalāmi proporcionāli starp visiem kreditoriem.

Pēc parādnieka mantas pārdošanas parādnieks tiek likvidēts (izslēgts no attiecīgā publiskā reģistra un kā tiesību subjekts vairs nepastāv).

Cita starpā viens no maksātnespējas procesa uzdevumiem ir arī izvērtēt parādnieka veikto saimniecisko darbību līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai, lai noskaidrotu, vai parādnieka un tā pārvaldes institūciju darbībās nav konstatējama prettiesiska rīcība, kas samazinājusi parādnieka aktīvus, kas būtu novirzāmi kreditoru prasījumu segšanai, tādējādi aizskarot kreditoru kopuma intereses. Konstatējot parādnieka rīcībā minēto prettiesisko rīcību, maksātnespējas procesa administratoram ir pienākums celt attiecīgas prasības (darījumu apstrīdēšana, zaudējumu piedziņa no parādnieka pārstāvjiem u.c.), kuru rezultātā palielinātos kreditoru prasījumu segšanai novirzāmo līdzekļu apmērs.

Maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāka kreditoru prasījumu apmierināšana. Minētā mērķa sasniegšana ir jānodrošina tiesas ieceltam maksātnespējas procesa administratoram.

Tālāk rakstā tiks aplūkota mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā, kas ir tikai viens no procesa soļiem.


Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata

Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata


 

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 2.99 €
Cena (ieskaitot PVN): 9.50 €