Aktualitātes individuālo aizsardzības līdzekļu un ķīmisko vielu un maisījumu darbā

Sadarbībā ar Leilands un Putnis projektu vadītāju, darba aizsardzības speciālistu ar augstāko profesionālo izglītību Aigaru Bičeku aktualizēta informācija par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un darbu ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem. Papildinātais materiāls ir pieejams "Darba aizsardzības rokasgrāmatas" abonentiem.

Aktualizētā informācija saistīta ar šādiem jautājumiem:

  • Kādus rokas aizsardzības līdzekļus izvēlēties?
  • Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā?
  • Kuri normatīvie akti nosaka darba organizēšanu ar ķīmiskajām vielām?
  • Kā apzīmēt ķīmisko vielu ar piktogrammām?